ĐÀO TẠO: TIN HỌC QUẢN LÝ VÀ THIẾT KẾ
Chương trình Đào tạo CNTT, Kỹ năng quản lý và Thiết kế
Với mục tiêu cung cấp cho người học những kỹ năng ứng dụng Công nghệ thông tin, các kỹ năng về quản lý, thiết kế,... trong môi trường làm việc thực tế, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi giúp sinh viên và học viên UEF đáp ứng quy định chuẩn đầu ra...
Loading...