Trường Đại học Kinh tế Tài chính TP.HCM
Trường Đại học Kinh tế Tài chính TP.HCM

CHƯƠNG TRÌNH CỬ NHÂN ANH QUỐC TẠI VIỆT NAM


Chương trình đào tạo Cử nhân hợp tác giữa UEF và Đại học Gloucestershire (UoG) sẽ mang đến trải nghiệm giáo dục quốc tế thực sự cho sinh viên. Toàn bộ chương trình đào tạo được UoG xây dựng theo tiêu chuẩn giáo dục Anh Quốc.

TOÀN CẢNH ĐẠI HỌC GLOUCESTERSHIRE


Thành lập từ năm 1834, UoG là một trong những trường Đại học lâu đời nhất Anh Quốc với bề dày lịch sử hơn 180 năm trong lĩnh vực đào tạo đại học. Với hơn 10.000 sinh viên đến từ hơn 60 quốc gia, UoG đào tạo từ bậc Cử nhân đến Tiến sĩ tại 3 campus ở Gloucester và Cheltenham (Anh Quốc)

ƯU ĐIỂM CHƯƠNG TRÌNH


CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO


Cử nhân Quản trị Kinh doanh & Marketing
(B.A. (Hons) Business & Marketing Management)
No. COURSE CREDIT
Semester 1 - Semester 4
1 General English 1 4
2 General English 2 4
3 General English 3 4
4 General English 4 4
5 General English 5 4
6 General English 6 4
7 General English 7 4
8 Sports Education 1
9 Business English 1 3
10 Principles of Management 3
11 Microeconomics 3
12 Business English 2 3
13 Fundamentals of Information Technology 3
14 Macroeconomics 3
15 Mathematics 3
16 Sociology 3
17 Principles of Accounting 3
18 Fundamentals of Law 3
19 Principles of Marketing 3
20 Critical Thinking, Problem Solving, and Time Management Skills 3
21 Principles of Import and Export Management 3
22 Money and Banking 3
23 Statistics 3
24 Financial Management 3
25 Management Information System 3
26 Politics 3
Semester 5 - Semester 8
27 Managing Human Resources 15
28 Managing Business Operations 15
29 Business Research in an Operations Context 15
30 Market Research and Analysis 15
31 Marketing Management 15
32 E-Business Concepts and Practice 15
33 Accounting for Finance and Decision Makers 15
34 International Marketing 15
35 Strategic Marketing 15
36 Loyalty and Communication 15
37 Managing Change 15
38 Cultural Issues in Management 15
39 Developing an Entrepreneurial Idea 15
40 Understanding Strategy 15
41 Business Research in an Operations Context: Strategy 15
42 Brand Management 15
Cử nhân Tiếng Anh & Ngôn ngữ học
(B.A. (Hons) English Language & Linguistics)
No. COURSE CREDIT
Semester 1 - Semester 4
1 General English 1 4
2 General English 2 4
3 General English 3 4
4 General English 4 4
5 General English 5 4
6 General English 6 4
7 General English 7 4
8 Sports Education 1
9 Listening and Speaking 1 3
10 Writing 1 & Reading 1 3
11 Fundamental of Information Technology 3
12 Grammar 1 3
13 Writing 2 & Reading 2 3
14 Listening & Speaking 2 3
15 Critical Thinking, Problem Solving, and Time Management Skills 3
16 Introduction to Applied Linguistics 3
17 Grammar 2 3
18 Advanced Writing 3
19 Language Structure (Syntax & Semantics) 3
20 Research & Study Skills 3
21 Advanced Reading 3
22 Pragmatics & Discourse Analysis 3
23 Sociolinguistics 3
24 Social Psychology 3
25 Ecology of Language 3
26 Cultural Studies: History of the English Language 3
Semester 5 - Semester 8
27 Research and Enquiry 15
28 Engaging Humanities 15
29 Analysis of Spoken Language 15
30 Language History 15
31 Linguistics Comparison 15
32 New Media Literacy 15
33 Language and Gender 15
34 Field Trip 15
35 Communication for Leadership 30
36 Forensic Linguistics 15
37 Language Components 15
38 The Dissertation 30
39 British Dialects 15
40 World Englishes 15
Cử nhân Quản trị khách sạn và du lịch quốc tế
(B.A. (Hons) International Hospitality & Tourism Management)
No. COURSE CREDIT
Semester 1 - Semester 4
1 General English 1 4
2 General English 2 4
3 General English 3 4
4 General English 4 4
5 General English 5 4
6 General English 6 4
7 General English 7 4
8 Sports Education 1
9 Business Communication (Tourism English) 3
10 Introduction to Tourism 3
11 Microeconomics 3
12 Principles of Management 3
13 Front office Service 3
14 Macroeconomics 3
15 Fundamental of Information Technology 3
16 Principles of Marketing 3
17 Tourism Geography 3
18 Fundamental of Law 3
19 Principles of Accounting 3
20 Critical Thinking, Problem Solving, and Time Management Skills 3
21 Tourism Economics 3
22 Tourism Marketing Management 3
23 Hotel and Tourism Management 3
24 Management Information System 3
25 Understanding of International Travel and Tourism 3
26 Pre-Internship 3
No. COURSE CREDIT
Semester 5 - Semester 8
27 Accounting for Finance and Decision Maker 15
28 Managing Human Resources 15
29 Managing an Events, Hospitality or Tourism Business 15
30 Business Research in Operation Context 15
31 Creative Experience Design 15
32 International Destination Management 15
33 Marketing Experience 15
34 Destination Marketing 15
35 Contemporary Issue in Hotel and Tourism Management 15
36 International Hotel and Tourism Management 15
37 Special Interest Tourism 15
38 Investigative study 15
39 Managing change 15
40 Coperate Financial Management 30
41 The Global Experience Economy 30

CHƯƠNG TRÌNH QUA LĂNG KÍNH ĐA CHIỀU


 

ĐÁNH GIÁ VỀ CHƯƠNG TRÌNH


 
 

TRẢI NGHIỆM BBA QUỐC TẾ TẠI UEF

THÔNG TIN CÁ NHÂN

Họ tên
Số điện thoại
Email
Ngành đăng ký
Thắc mắc (nếu có)
 
 
WELCOME TO UEF !