Trường Đại học Kinh tế Tài chính TP.HCM
Trường Đại học Kinh tế Tài chính TP.HCM

TRẢI NGHIỆM BBA QUỐC TẾ TẠI UEF

THÔNG TIN CÁ NHÂN

Họ tên
Số điện thoại
Email
Ngành đăng ký
Thắc mắc (nếu có)
Mã xác thực
 
 

CHƯƠNG TRÌNH CỬ NHÂN ANH QUỐC TẠI VIỆT NAM


Chương trình đào tạo Cử nhân hợp tác giữa UEF và Đại học Gloucestershire (UoG) sẽ mang đến trải nghiệm giáo dục quốc tế thực sự cho sinh viên. Toàn bộ chương trình đào tạo được UoG xây dựng theo tiêu chuẩn giáo dục Anh Quốc.

TOÀN CẢNH ĐẠI HỌC GLOUCESTERSHIRE


Thành lập từ năm 1834, UoG là một trong những trường Đại học lâu đời nhất Anh Quốc với bề dày lịch sử hơn 180 năm trong lĩnh vực đào tạo đại học. Với hơn 10.000 sinh viên đến từ hơn 60 quốc gia, UoG đào tạo từ bậc Cử nhân đến Tiến sĩ tại 3 campus ở Gloucester và Cheltenham (Anh Quốc)

ƯU ĐIỂM CHƯƠNG TRÌNH


CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO


Cử nhân Quản trị Kinh doanh & Marketing
(B.A. (Hons) Business & Marketing Management)
No. COURSE CREDIT
Semester 1 - Semester 4
1 General English 1 4
2 General English 2 4
3 General English 3 4
4 General English 4 4
5 General English 5 4
6 General English 6 4
7 General English 7 4
8 Sports Education 3
9 English for Business 3
10 Principles of Management 3
11 Public Speaking and Soft Skills 3
12 Business Communication 3
13 Fundamentals of Information Technology 3
14 Introduction to Economics 3
15 Mathematics 3
16 Sociology 3
17 Principles of Accounting 3
18 Fundamentals of Law in Business 3
19 Marketing Fundamentals 3
20 Principles of Finance 3
21 Consumer Behavior and Analysis 3
22 Business Statistics 3
23 Personal and Professional Development 2
24 Industry Visit 1
25 Management Information System 3
26 Global Politics 3
Semester 5 - Semester 8
27 Marketing Management 15
28 Digital Marketing: Fundamentals 15
29 Digital Marketing: Strategy 15
30 International Marketing 15
31 Strategic Marketing 15
32 Marketing in Society 15
33 Loyalty and Communication 15
34 Accounting for Finance and Decision Makers 15
35 Creating and Delivering Operational Plans 15
36 Applied Management Skills 15
37 Managing Projects to Achieve Results 15
38 Strategic Career Development 15
39 Capstone Business Project 30
40 Leadership and Management in Global Contexts 15
41 Management Consultancy 15
Cử nhân Tiếng Anh & Ngôn ngữ học
(B.A. (Hons) English Language & Linguistics)
No. COURSE CREDIT
Semester 1 - Semester 4
1 General English 1 4
2 General English 2 4
3 General English 3 4
4 General English 4 4
5 General English 5 4
6 Sports Education 1
7 General English 6 4
8 General English 7 4
9 Listening and Speaking 3
10 Reading and Writing 3
11 Public Speaking and Soft skills 3
12 Fundamentals of Information Technology 3
13 Critical Listening and Speaking 3
14 Critical Thinking and Study Skills 3
15 Critical Reading and Writing 3
16 Research Methodology 3
17 Personal and Professional Development 2
18 Industry Visit 1
19 TESOL 1 3
20 Phonology and Morphology 3
21 Syntax and Semantics 3
22 Writing Research Paper 3
23 TESOL 2 3
24 Pragmatics and Discourse Analysis 3
25 Translation and Interpretation Techniques 3
26 Sociolinguistics 3
Semester 5 - Semester 8
27 Research and Enquiry 15
28 Engaging Humanities 15
29 Analysis of Spoken Language 15
30 Language History 15
31 Linguistics Comparison 15
32 New Media Literacy 15
33 Language and Gender 15
34 Field Trip 15
35 Communication for Leadership 30
36 Forensic Linguistics 15
37 Language Components 15
38 The Dissertation 30
39 British Dialects 15
40 World Englishes 15
Cử nhân Quản trị khách sạn và du lịch quốc tế
(B.A. (Hons) International Hospitality & Tourism Management)
No. COURSE CREDIT
Semester 1 - Semester 4
1 General English 1 4
2 General English 2 4
3 General English 3 4
4 General English 4 4
5 General English 5 4
6 Sport Education 1
7 General English 6 4
8 General English 7 4
9 English for Hospitality and Tourism 3
10 Introduction to Economics 3
11 Public Speaking and Soft skills 3
12 Fundamentals of Information Technology 3
13 Principles of Management 3
14 Introduction to Tourism 3
15 Business Communication 3
16 Research Methodology 3
17 Personal and Professional Development 2
18 Industry Visit 1
19 Marketing Fundamentals 3
20 Front Office Service 3
21 Tour Design and Operation 3
22 Principles of Accounting 3
23 Housekeeping 3
24 Restaurant and Bar Service 3
25 Pre-Internship 3
26 Fundamentals of Law in Business 3
No. COURSE CREDIT
Semester 5 - Semester 8
27 Marketing Experiences 15
28 Applied Management Skills 15
29 Creative Experience Design 15
30 Applied Sustainable Management in Events, Hospitality and Tourism 15
31 Live Industry Engagement 15
32 International Destination Management 15
33 Managing Profitability 15
34 Managing Projects to Achieve Results 15
35 Special Interest Tourism 15
36 International Hotel and Tourism Management 15
37 Capstone Business Project 30
38 Strategic Management of People and Change 15
39 Contemporary Issues in Hotel and Tourism Management 15
40 Destination Marketing 15
41 Strategic Career Development 15

CHƯƠNG TRÌNH QUA LĂNG KÍNH ĐA CHIỀU


 

ĐÁNH GIÁ VỀ CHƯƠNG TRÌNH


 
 
WELCOME TO UEF !