Trường Đại học Kinh tế Tài chính TP.HCM
Trường Đại học Kinh tế Tài chính TP.HCM

TRẢI NGHIỆM BBA QUỐC TẾ TẠI UEF

THÔNG TIN CÁ NHÂN

Họ tên
Số điện thoại
Email
Ngành đăng ký
Thắc mắc (nếu có)
Mã xác thực
 
 

CHƯƠNG TRÌNH CỬ NHÂN ANH QUỐC TẠI VIỆT NAM


Chương trình đào tạo Cử nhân hợp tác giữa UEF và Đại học Gloucestershire (UoG) sẽ mang đến trải nghiệm giáo dục quốc tế thực sự cho sinh viên. Toàn bộ chương trình đào tạo được UoG xây dựng theo tiêu chuẩn giáo dục Anh Quốc.

TOÀN CẢNH ĐẠI HỌC GLOUCESTERSHIRE


Thành lập từ năm 1834, UoG là một trong những trường Đại học lâu đời nhất Anh Quốc với bề dày lịch sử hơn 180 năm trong lĩnh vực đào tạo đại học. Với hơn 10.000 sinh viên đến từ hơn 60 quốc gia, UoG đào tạo từ bậc Cử nhân đến Tiến sĩ tại 3 campus ở Gloucester và Cheltenham (Anh Quốc)

ƯU ĐIỂM CHƯƠNG TRÌNH


CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO


Cử nhân Quản trị Kinh doanh & Marketing
(B.A. (Hons) Business & Marketing Management)
No. COURSE CREDIT
Semester 1 - Semester 4
1 General English 1 4
2 General English 2 4
3 General English 3 4
4 General English 4 4
5 General English 5 4
6 General English 6 4
7 General English 7 4
8 Sports Education 1
9 English for Business 3
10 Introduction to Economics 3
11 Public Speaking and Soft Skills 3
12 Fundamentals of Information Technology 3
13 Principles of Management 3
14 Mathematics 3
15 Business Communication 3
16 Sociology 3
17 Personal and Professional Development 2
18 Marketing Fundamentals 3
19 Principles of Finance 3
20 Consumer Behavior and Analysis 3
21 Industry Visit 1
22 Principles of Accounting 3
23 Business Statistics 3
24 Management Information System 3
25 Global Politics 3
26 Fundamentals of Law in Business 3
Semester 5 - Semester 8
27 Marketing Management 15
28 Creating and Delivering Operational Plans 15
29 Accounting for Finance and Decision Makers 15
30 Digital Marketing: Fundamentals 15
31 Applied Management Skills 15
32 Managing Projects to Achieve Results 15
33 International Marketing 15
34 Digital Marketing: Strategy 15
35 Strategic Marketing 15
36 Brand Management 15
37 Servicing Virtual Environment 15
38 Understanding Strategy 15
39 Loyalty and Communication 15
40 Sustainability and Globally Responsible Leadership 15
41 Managing Change 15
42 Business Research in Context: Strategy 15
Cử nhân Tiếng Anh & Ngôn ngữ học
(B.A. (Hons) English Language & Linguistics)
No. COURSE CREDIT
Semester 1 - Semester 4
1 General English 1 4
2 General English 2 4
3 General English 3 4
4 General English 4 4
5 General English 5 4
6 General English 6 4
7 General English 7 4
8 Sports Education 1
9 Fundamentals of Information Technology 3
10 Listening and Speaking 3
11 Reading and Writing 3
12 Public Speaking and Soft skills 3
13 Critical Listening and Speaking 3
14 Critical Reading and Writing 3
15 Critical Thinking and Study skills 3
16 Phonology and Morphology 3
17 TESOL 1 3
18 Research Methodology 3
19 Personal and Professional Development 2
20 Syntax and Semantics 3
21 Sociolinguistics 3
22 TESOL 2 3
23 Industry Visit 1
24 Pragmatics and Discourse Analysis 3
25 Translation & Interpretation Techniques 3
26 Writing for Research Paper 3
Semester 5 - Semester 8
27 Research and Enquiry 15
28 Engaging Humanities 15
29 Analysis of Spoken Language 15
30 Language History 15
31 Linguistics Comparison 15
32 New Media Literacy 15
33 Language and Gender 15
34 Field Trip 15
35 Communication for Leadership 30
36 Forensic Linguistics 15
37 Language Components 15
38 The Dissertation 30
39 British Dialects 15
40 World Englishes 15
Cử nhân Quản trị khách sạn và du lịch quốc tế
(B.A. (Hons) International Hospitality & Tourism Management)
No. COURSE CREDIT
Semester 1 - Semester 4
1 General English 1 4
2 General English 2 4
3 General English 3 4
4 General English 4 4
5 General English 5 4
6 General English 6 4
7 General English 7 4
8 Sports Education 1
9 Fundamentals of Information Technology 3
10 English for Hospitality and Tourism 3
11 Introduction to Economics 3
12 Public Speaking and Soft Skills 3
13 Principles of Management 3
14 Introduction to Tourism 3
15 Business Communication 3
16 Research Methodology 3
17 Personal and Professional Development 2
18 Marketing Fundamentals 3
19 Front Office Service 3
20 Tour Design and Operation 3
21 Industry Visit 1
22 Principles of Accounting 3
23 Housekeeping 3
24 Restaurant and Bar Service 3
25 Pre-Internship 3
26 Fundamentals of Law in Business 3
No. COURSE CREDIT
Semester 5 - Semester 8
27 Accounting for Finance and Decision Maker 15
28 International Destination Management 15
29 Creative Experience Design 15
30 Managing and Events, Hospitality or Tourism Business 30
31 Managing Projects to Achieve Results 15
32 Marketing Experiences 15
33 Applied Management Skills 15
34 Contemporary Issues in Hotel and Tourism Management 30
35 Special Interest Tourism 15
36 International Hotel and Tourism Management 15
37 Investigative Study 30
38 Destination Marketing 15
39 Managing Change 15

CHƯƠNG TRÌNH QUA LĂNG KÍNH ĐA CHIỀU


 

ĐÁNH GIÁ VỀ CHƯƠNG TRÌNH


 
 
WELCOME TO UEF !