Trường Đại học Kinh tế Tài chính TP.HCM
Trường Đại học Kinh tế Tài chính TP.HCM

TRẢI NGHIỆM BBA QUỐC TẾ TẠI UEF

THÔNG TIN CÁ NHÂN

Họ tên
Số điện thoại
Email
Ngành đăng ký
Thắc mắc (nếu có)
Mã xác thực
 
 
Cử nhân Quản trị kinh doanh
(Bachelor of Science in Management)
No. COURSE CREDIT
Semester 1 - Semester 4
1 General English 1 4
2 General English 2 4
3 General English 3 4
4 General English 4 4
5 General English 5 4
6 Sport Education 1
7 Microeconomics 3
8 Introduction to Business 3
9 Music Appreciation 3
10 Reading and Writing 4
11 Public Speaking 3
12 Fundamentals of Information Technology 3
13 Critical Reading and Writing 4
14 Principles of Management 3
15 Mathematics 3
16 Communication Theories 3
17 Sociology 3
18 Macroeconomics 3
19 Statistics 3
20 Principles of Import and Export Management 3
21 Principles of Accounting 3
22 Human Biology 3
23 Human Biology Lab 1
24 Principles of Marketing 3
25 Human Resources Management 3
No. COURSE CREDIT
Semester 5 - Semester 8
26 Financial Management 3
27 Leadership 3
28 Operations Production Management 3
29 International Business 3
30 Critical thinking, Problem Solving and Time Management Skills 3
31 Business and Government Relations 3
32 Introduction to Philosophy 3
33 Politics 3
34 Business Research Methods 3
35 History of World Civilizations 3
36 Business Ethics 3
37 Strategic Management 3
38 Social Psychology 3
39 International Finance 3
40 International Marketing 3
41 Managerial Accounting 3
42 Career Experiential Learning - Field Period 3
43 Core Fine Arts 3
44 Cultural Studies: Cultures of English Speaking Countries 3
45 Entities Law 3
46 Management Information System 3

- Mức học bổng chương trình Cử nhân Hoa Kỳ áp dụng cho 2 năm đầu trong khóa học.

- Thí sinh chọn tổ hợp 03 môn xét học bổng tương ứng với các tổ hợp môn xét tuyển của chương trình song ngữ UEF.

WELCOME TO UEF !