Trường Đại học Kinh tế Tài chính TP.HCM
Trường Đại học Kinh tế Tài chính TP.HCM

TRẢI NGHIỆM BBA QUỐC TẾ TẠI UEF

THÔNG TIN CÁ NHÂN

Họ tên
Số điện thoại
Email
Bạn học trường THPT nào?
Bạn đang sống ở Tỉnh/Thành phố nào?
Ngành đăng ký
Thắc mắc (nếu có)
Mã xác thực
 
 
Cử nhân Quản trị kinh doanh
(Bachelor of Science in Management)
No. COURSE CREDIT
1 General English 1 4
2 General English 2 4
3 Music Appreciation 3
4 Fundamentals of Information Technology 3
5 General English 3 4
6 General English 4 4
7 General English 5 4
8 Reading & Writing 4
9 Sport Education 1
10 Mathematics 3
11 Microeconomics 3
12 Social Psychology 3
13 Critical Reading and Writing 4
14 Principles of Management 3
15 Macroeconomics 3
16 Critical thinking, Problem Solving and Time Management Skills 3
17 Statistics 3
18 Principles of Accounting 3
19 Public Speaking 3
20 Politics 3
21 Managerial Accounting 3
22 Principles of Import & Export Management 3
23 Introduction to Business 3
No. COURSE CREDIT
24 Human Biology 3
25 Human Biology Lab 1
26 Principles of Marketing 3
27 Human Resources Management 3
28 Financial Management 3
29 Leadership 3
30 Operations Production Management 3
31 International Business 3
32 Introduction to Philosophy 3
33 Organizational Behavior 3
34 Business and Government Relations 3
35 History of World Civilizations 3
36 Entities Law 3
37 Sociology 3
38 Communication Theories 3
39 Strategic Management 3
40 International Marketing 3
41 International Finance 3
42 Business Research Methods 3
43 Career Experiential Learning - Field Period 3
44 Core Fine Arts 3
45 Management Information Systems 3
46 Cultural Studies: Cultures of English-Speaking Countries 3

- Mức học bổng chương trình Cử nhân Hoa Kỳ áp dụng cho 2 năm đầu trong khóa học.

- Thí sinh chọn tổ hợp 03 môn xét học bổng tương ứng với các tổ hợp môn xét tuyển của chương trình song ngữ UEF.

WELCOME TO UEF !