Trang thông tin Đăng ký xét tuyển Online

Ngoài hình thức gửi hồ sơ xét tuyển trực tiếp hoặc qua đường bưu điện, thí sinh có thể đăng ký xét tuyển trực tuyến (hồ sơ online) vào UEF - Đại học Kinh tế - Tài chính TP.HCM theo phương thức xét điểm học bạ THPT hoặc kết quả kỳ thi Đánh giá năng lực. Bên cạnh việc thao tác trên máy tính, thí sinh có thể linh hoạt sử dụng smartphone và điền thông tin theo hướng dẫn, đặc biệt là thông tin sau khi nộp trực tuyến vẫn có thể chủ động chỉnh sửa và tra cứu được.
 
Đăng ký xét tuyển học bạ Online >>