Khảo thí

Tổng quan Khảo thí

25/11/2017
+ Tổng quan
Với mục tiêu và phương thức đào tạo nêu trên, việc tổ chức đánh giá kết quả học tập của sinh viên tại trường luôn được triển khai đúng với tiêu chí đánh giá đúng và sát trình độ sinh viên và đảm bảo tính công bằng trong sinh viên.
Cuối mỗi đợt học của học kỳ, trường tổ chức một kỳ thi kết thúc học phần. Điểm của kỳ thi này là một cột điểm chính trong đánh giá học phần (đã có trong đề cương chi tiết học phần).
Mỗi học phần, sinh viên đựơc dự thi 01 lần.
 
+ Quy chế tổ chức kỳ thi kết thúc học phần: ngày … Hiệu trưởng đã ký ban hành quyết định số… về việc phê duyệt quy trình tổ chức kỳ thi kết thúc học phần và quy trình phúc khảo điểm thi trong sinh viên, bắt đầu áp dụng từ năm học 2015-2016  (đang cập nhật)
 
+ Lịch thi: kỳ thi kết thúc học phần của học kỳ 3 năm học 2014-2015 sẽ được tổ chức từ ngày 10-15/8/2015 (đường link lịch thi HK3)

 
TIN LIÊN QUAN
Loading...