Page 2 - Newsletter Apr - 2017
P. 2

ĐIỀU GÌ BẤT NGỜ SẼ ĐẾN
                               ĐIỀU GÌ BẤT NGỜ SẼ ĐẾN
                               TRONG THÁNG 04 NÀY??
                               TẠI CÁC TRƯỜNG THPT
                               TẠI CÁC TRƯỜNG THPT
                               TRONG THÁNG 04 NÀY                                         CHUYẾN BAY
                                         1 NGÀY VỀ UEF

                                         SẼ THỰC HIỆN HÓA

                                         ƯỚC MƠ CỦA BẠN

              Xem thêm thông tin: facebook.com/uef.edu.vn


                                                       26
   1   2   3   4   5   6   7