Việt nam flag England flag
England flag
Việt Nam flag
Hoạt động sinh viên

Đoàn trường tổ chức lớp cảm tình Đoàn cho sinh viên

24/11/2015
Hướng đến kỷ niệm 85 năm ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh (26/3/1931 – 26/3/2016); góp phần đẩy mạnh công tác xây dựng tổ chức Đoàn – Hội trong Nhà trường cũng như giáo dục truyền thống yêu nước, lý tưởng cách mạng thanh niên, sáng ngày 6/12, Đoàn trường Đại học Kinh tế Tài chính TP. HCM (UEF) sẽ tổ chức lớp phát triển đoàn viên dành cho tất cả sinh viên, thanh niên ưu tú đang học tập và sinh hoạt tại trường.
Trong buổi học, báo cáo viên đến từ Thành Đoàn sẽ giới thiệu một số vấn đề cơ bản về Đảng Cộng sản Việt Nam, về nguồn gốc, truyền thống và tầm quan trọng của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh. Từ đó, tuổi trẻ UEF sẽ cảm nhận sâu sắc hơn sự quan tâm của toàn Đảng, toàn dân, toàn xã hội đến vai trò và vị trí của Đoàn viên thanh niên. Thông qua đó, các bạn sinh viên cũng ý thức được tinh thần trách nhiệm của Đoàn viên đối với đất nước, sự nghiệp của Đảng.
 
Tổ chức lớp bồi dưỡng cảm tình Đoàn là một nội dung quan trọng trong tiến trình hoạt động của Đoàn trường UEF
 
Tại lớp bồi dưỡng, Thường trực Đoàn trường cũng sẽ giúp các bạn hình dung chặng đường hoạt động của Đoàn thanh niên và phong trào sinh viên UEF, từ đó xác định rõ để đứng vào hàng ngũ của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, các bạn phải đáp ứng điều kiện gì, phải cố gắng phấn đấu ra sao để xứng đáng là người Đoàn viên ưu tú, là hạt nhân của Đảng.
Kết thúc buổi học, các bạn sinh viên sẽ tiến hành làm bài thu hoạch. Kết quả của bài viết này cũng là một trong những tiêu chí quan trọng để xét kết nạp Đoàn viên mới.
Bồi dưỡng cảm tình Đoàn để kết nạp đoàn viên mới là một trong những nội dung quan trọng trong tiến trình hoạt động của Đoàn trường UEF. Với mục tiêu xây dựng tổ chức Đoàn vững mạnh, phát triển cả về số lượng và chất lượng, hoàn thành tốt nhiệm vụ thực tiễn cách mạng, Đoàn trường luôn xác định công tác phát triển đoàn viên mới là nguồn bổ sung lực lượng, sức chiến đấu cho Đoàn và cũng là hoạt động cần được các Đoàn khoa chú trọng, quan tâm.
 
• Đoàn khoa cử 01 cán bộ phụ trách công tác tổ chức tham gia Ban tổ chức cấp Trường và phụ trách công tác phát triển Đoàn viên mới tại đơn vị. 
• Các Đoàn khoa tổng hợp danh sách thanh niên ưu tú tham gia lớp cảm tình đoàn, gửi về Văn phòng Đoàn trước 16h00, ngày 29/11/2015.

Trung tâm TVTS-TT
TIN LIÊN QUAN
Loading...