Thời gian và địa điểm
07g30 - 16g30, Thứ năm, ngày 25 tháng 4 năm 2024
Hội trường Liberty tầng 15, 141 - 145 Điện Biên Phủ, P.15, Quận Bình Thạnh, TP.HCM
    
KEYNOTE SPEAKERS
PROF. DR. ANDREAS STOFFERS


Chi tiết
PGS. TS. TRẦN MẠNH HÀ


Chi tiết
ĐƠN VỊ ĐỒNG TỔ CHỨC

TT

Họ và tên

Chức vụ

Chức danh

 Trường Đại học Công nghệ Tp. Hồ Chí Minh

1

 PGS. TS. Võ Đình Bảy

 Phó hiệu trưởng

Đồng trưởng ban

2

 PGS. TS. Phạm Văn Việt

 Trưởng phòng

 Phòng Khoa học Công nghệ

Phó Trưởng Ban

3

 PGS. TS. Trần Văn Tùng

 Trưởng Khoa

 Khoa Tài chính - Thương mại

Ủy viên

4

 PGS. TS. Nguyễn Quyết Thắng

 Trưởng Khoa
 Khoa Quản trị Du lịch - Nhà hàng - Khách sạn

Ủy viên

5

 PGS. TS. Nguyễn Phú Tụ

 Trưởng Khoa

 Khoa Marketing - Kinh doanh Quốc tế

Ủy viên

6

 TS. Trần Thị Trang

 Trưởng Khoa

 Khoa Quản trị Kinh doanh

Ủy viên

TT

Họ và tên

Chức vụ

Chức danh

 Cục Công tác phía Nam – Bộ Khoa học và Công nghệ

1

 Ông Nguyễn Mạnh Cường

 Phó Cục trưởng phụ trách – Cục công tác phía Nam

Đồng trưởng ban

2

 Ông Trần Hải Đăng

 Trưởng phòng Hợp tác phát triển tiềm lực KH&CN – Cục công tác phía Nam

Ủy viên

 

CÁC LĨNH VỰC
NGHIÊN CỨU CỦA HỘI NGHỊ CEBD 2024
"Conference on Economics and Business in the Digital Era"
BAN TỔ CHỨC UEF
TS. NGUYỄN THÀNH LUÂN
PHÓ TRƯỞNG BAN
TS. NGÔ MINH HẢI
TRƯỞNG BAN
TS. TRƯƠNG QUANG DŨNG
ỦY VIÊN
TS. PHAN BẢO GIANG
ỦY VIÊN
PGS.TS. LÊ QUANG HÙNG
ỦY VIÊN
TS. LÝ ĐAN THANH
ỦY VIÊN
THS. NGUYỄN VƯƠNG HOÀI THẢO
ỦY VIÊN
TS. HÀ THỊ THỦY
ỦY VIÊN
THS. TRẦN PHƯƠNG QUỲNH
ỦY VIÊN
CÁC MỐC THỜI GIAN QUAN TRỌNG
QUY ĐỊNH VIẾT BÀI
Chương trình hội nghị
THÔNG TIN LIÊN HỆ