Thời gian và địa điểm
07g30 - 16g30, Thứ tư, ngày 22 tháng 05 năm 2024
Hội trường Liberty tầng 15, 141 - 145 Điện Biên Phủ, P.15, Quận Bình Thạnh, TP.HCM
PROF. DR. THOMAS WILHELM
DR. JOHN R. BAKER
TS. NGÔ MINH HẢI
TRƯỞNG BAN
TS. NGUYỄN THỊ THU TRANG
ỦY VIÊN
TS. NGUYỄN THÀNH LUÂN
PHÓ TRƯỞNG BAN
PGS.TS. HOÀNG THỊ HỒNG HÀ
ỦY VIÊN
TS. ĐÀO MINH HỒNG
ỦY VIÊN
TS. NGUYỄN THỊ LAN
ỦY VIÊN
PGS.TS. DƯƠNG MỸ THẨM
ỦY VIÊN
Chương trình hội nghị