Quản lý khoa học

Thông báo của Sở KHCN về đặt hàng nhiệm vụ khoa học công nghệ 2019

Căn cứ Công văn số 1398/SKHCN-QLCN ngày 21/6/2018 của Sở Khoa học và Công nghệ TP.HCM về việc đề xuất đặt hàng nhiệm vụ thuộc Chương trình hợp tác nghiên cứu song phương và đa phương về khoa học và công nghệ đến năm 2020 và chương trình tìm kiếm và chuyển giao công nghệ nước ngoài đến năm 2020 bắt đầu thực hiện từ năm 2019,
 
Phòng QLKH-SĐH thông báo đến Quý Thầy, Cô để triển khai thực hiện, Công văn đầy đủ vui lòng xem tại đây.
Tags:
TIN LIÊN QUAN
Loading...