Việt nam flag England flag
England flag
Việt Nam flag

Tổng hợp tin tức về "Anh văn"

Ngôn ngữ Anh
Ngôn ngữ Anh là ngành học nghiên cứu về các phương pháp học tập loại ngôn ngữ phổ biến là tiếng Anh, đồng thời đây còn là ngành học nghiên cứu về lịch sử, con người,...
Chương trình Anh văn chuyên đề cho sinh viên
Nhằm tăng cường khả năng giao tiếp, khả năng phản xạ và phát triển từ vựng chuyên ngành cho sinh viên trước khi thực hiện kiến tập, thực tập cũng như tạo sự tự tin...
Loading...