Banner Tư vấn trực tuyến
Việt nam flag England flag
England flag
Việt Nam flag

Tổng hợp tin tức về "Ngành đạo tạo"

An toàn thông tin
Việc xây dựng nguồn nhân lực chuyên sâu về An toàn thông tin có đủ khả năng đối phó với các nguy cơ, đảm trách tốt công tác bảo mật trong lĩnh vực công nghệ và truyền...
Ngành Hệ thống thông tin quản lý
Hệ thống thông tin quản lý được hiểu là quy trình kết nối các thành tố bên trong tổ chức, bao gồm con người, quy trình kinh doanh, hệ thống máy tính, thiết bị phần...
Ngành Kinh tế đối ngoại
Kinh tế đối ngoại là gì? Kinh tế đối ngoại được hiểu là ngành học nghiên cứu về mối quan hệ trao đổi, giao thương giữa hai lãnh thổ, địa giới khác nhau trên toàn thế...
Ngành Quan hệ Quốc tế
Quan hệ quốc tế được hiểu là ngành học nghiên cứu về ngoại giao và các vấn đề toàn cầu giữa các nước thông qua những hệ thống quốc tế, bao gồm các quốc gia, tổ chức đa...
UEF xét tuyển đại học năm 2016 những ngành nào?
Năm 2016, UEF sẽ xét tuyển đại học 14 ngành và 10 ngành ở trình độ cao đẳng cụ thể như sau:
Ngành Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành
Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành gồm các hoạt động thiết kế, xây dựng chiến lược phát triển du lịch, quản lý và điều hành du lịch, tổ chức sự kiện du lịch,
Ngành Quan hệ công chúng
Quan hệ công chúng là gì? Quan hệ công chúng (PR) được hiểu là việc thực hiện các công việc, chiến lược cụ thể nhằm thiết lập cầu nối giữa tổ chức, doanh nghiệp với...
UEF mở đào tạo ngành Kinh doanh quốc tế
Theo quyết định số 3601/QĐ-BGDĐT ngày 16/09/2015, Bộ Giáo dục - Đào tạo đã giao nhiệm vụ cho trường Đại học Kinh tế - Tài chính Tp.HCM (UEF) đào tạo ngành Kinh doanh...
Các ngành đào tạo
Bất cứ một sự đắn đo nào trước ngưỡng cửa nghề nghiệp cũng làm bạn thiếu sáng suốt, có thể là đi chệch hướng. Chúng tôi mang đến cho bạn sự lựa chọn đúng đắn cho tương...
Loading...