Tạp chí UEF - ISSN 1859 – 428 X

Số tháng 09 - 10/2021: Chính sách để phát triển công nghệ cao với ngành công nghiệp tại TP.HCM

05/11/2021
1. Giải pháp về chính sách để phát triển công nghệ cao với ngành công nghiệp tại TP.HCM - Nguyễn Xuân Đóa, Nguyễn Mạnh Quân & Nguyễn Văn Hải
2. Đánh giá tiếp cận dịch vụ tài chính chính thức của chủ hộ gia đình VN - Lê Hoàng Đức
3. Nhân tố tác động đến nợ xấu các ngân hàng thương mại cổ phần VN - Phạm Quốc Hải & Lê Minh Huy
4. Chính sách cổ tức và giá trị công ty: Nghiên cứu ngành bất động sản - Bùi Kim Phương & Nguyễn Huỳnh Đoan Trang
5. Cách mạng Công nghiệp 4.0: Cơ hội và thách thức với ngành công nghiệp TP.HCM - Nguyễn Văn Đắng        
6. Yếu tố tác động đến giá trị cảm nhận khách tham quan TP.HCM - Đỗ Thị Ninh, Trịnh Ngọc Anh & Phan Thị Thúy Phượng
7. Quan hệ giữa cảm xúc và hành vi tiêu dùng du lịch tại Chùa Vĩnh Tràng Mỹ Tho - Hồ Trần Vũ     
8. Phát triển nguồn nhân lực du lịch tỉnh Đồng Tháp thời kỳ hậu Covid-19 - Nguyễn Bích Ngọc
9. Hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng lực công nghệ tại TP. Cần Thơ - Phạm Đình Tuyên  & Võ Lê Phương Thảo
10. Ý định quay trở lại của khách du lịch tâm linh tại An Giang - Nguyễn Vương Hoài Thảo
11. Tác động của Cách mạng Công nghiệp 4.0 vào hoạt động các ngân hàng thương mại VN - Nguyễn Lê Anh, Trần Lê Thanh Tuấn & Vũ Thanh Tùng
12. Ứng dụng công nghệ thông tin trong ngành Hải quan VN: Thực trạng và giải pháp - Nhan Cẩm Trí
13. Triển khai ứng dụng công nghệ 4.0 trong ngành dệt - may, da ở tỉnh Đồng Nai - Hà Thị Ngọc Oanh & Phạm Quang Văn
14. Ứng dụng Blockchain trong thương mại điện tử và truy xuất nguồn gốc thuốc - Huỳnh Đệ Thủ, Dương Thanh Nguyên, Nguyễn Thị Thu Quyên & Lương Hiểu Ngân
15. Kinh nghiệm thế giới trong giáo dục tài chính cho học sinh - Đoàn Thị Thanh Hòa
16. Thẩm mỹ thiền trong một số loại hình nghệ thuật Nhật Bản - Võ Văn Thành Thân  
17. Factors affecting price policy of the accommodation in the development of technology 4.0 - Tran Dinh Tuan
18. Spin off and commercialization of university researches - Pham Duy Hieu & Nguyen Duc Minh
TIN LIÊN QUAN