Tạp chí UEF - ISSN 1859 – 428 X

Thu phí đăng bài

13/11/2020

Kính gửi Quý Tác giả,

Thực hiện chủ trương tự chủ tài chính đối với các đơn vị sự nghiệp của Hội đồng Trường Đại học Kinh tế - Tài chính TP.HCM, Tạp chí Phát triển và Hội nhập sẽ từng bước thực hiện việc thu phí các bài báo gửi đến Tạp chí để đăng tải, bắt đầu từ Quý II/2021.

Sau 1 năm ra mắt Tạp chí Phát triển và Hội nhập ISSN 1859 – 428 X đã được Hội đồng chức danh Giáo sư Nhà nước công nhận là 1 Tạp chí khoa học chuẩn mực. Các bài báo được đăng tải trên Tạp chí được HĐCDGSNN công nhận 0,5 điểm công trình trong ứng cử chức danh Giáo sư, Phó Giáo sư, thi nghiên cứu sinh cũng như quy ra giờ chuẩn trong giảng dạy Đại học, Cao đẳng.

Sau 10 năm hoạt động, Tạp chí được các đọc giả trong cả nước đánh giá cao về mặt khoa học và chuẩn mực. Nay thực hiện chủ trương của Hội đồng Trường và Ban Giám hiệu Tạp chí Phát triển và Hội nhập xin thông báo: bắt đầu từ Quý II/2021, Tạp chí thu lệ phí các bài báo gửi đến Tạp chí để đăng tải.

Bài báo được công bố phải trải qua các bước:

Bước 1: Ban biên tập xem xét sơ bộ và gửi đến các phản biện để thẩm định.

Bước 2: Ban biên tập sẽ gửi lại cho các Tác giả những bài báo cần sửa chữa hoặc điều chỉnh cho hợp lý và chuẩn xác., theo yêu cầu của các phản biện.

Bước 3: Thẩm định lại các bài báo được yêu cầu sữa chữa hoặc điều chỉnh.

Bước 4: Tổng Biên Tập rà soát và duyệt đăng hoặc phải tiếp tục điều chỉnh để được đăng tải.

Mức lệ phí bước đầu được quy định như sau:

1.500.000đ/bài đối với các bài báo duyệt và đăng tải trong vòng 2-3 tháng

1.000.000đ/bài đối với các bài báo duyệt và đăng tải trong vòng 4-5 tháng

Đối với Thầy/Cô và viên chức trường UEF tạm thu mức lệ phí 500.000đ/bài.

Lệ phí sẽ thu khi bài báo được thẩm định và thông báo duyệt đăng đến tác giả. Đối với các trường hợp đặc biệt, bài báo có thể được đăng tải sớm hơn thời gian quy định. Thông báo này được thưc hiện kể từ Tạp chí số 57 phát hành tháng 03-04/2021.

TẠP CHÍ PHÁT TRIỂN & HỘI NHẬP

TIN LIÊN QUAN