Banner Tư vấn trực tuyến
Việt nam flag England flag
England flag
Việt Nam flag
Tạp chí UEF - ISSN 1859 – 428 X
Số tháng 07 - 08/2016: Nợ Công & Quản Lý Nợ Công
Trong thời gian qua, nợ công có đóng góp quan trọng trong việc gia tăng nguồn vốn cho đầu tư phát triển kinh tế - xã hội, đặc biệt là các lĩnh vực then chốt như: giao...
Số tháng 05 - 06/2016: Mô Hình Kế Toán Hướng Đến Hội Nhập
Nhằm thiết lập các hành lang pháp lý để tăng cường chất lượng thông tin báo cáo tài chính, thời gian qua Bộ Tài chính đã có những nỗ lực nhất định
Thông báo
Trong những năm qua Tạp chí Phát triển và Hội nhập ISSN 1859 – 428 X là Tạp chí được giới khoa học đánh giá cao về hàm lượng khoa học và các ý tưởng đổi mới trong các...
Số tháng 03 - 04/2016: TPP - Hội nhập - Cơ hội & Thách thức
Hiệp định TPP (Trans – Pacific Strategic Economic Partnership) là một tổ chức hợp tác thương mại tự do thế hệ mới
Số tháng 01 - 02/2016: Chủ đề Cấu trúc vốn nhà nước thời kỳ hội nhập
Trong cơ chế thị trường và thời kỳ hội nhập, có được càng nhiều vốn càng tốt, song điều quan trọng hơn là với số vốn đó doanh nghiệp phân bổ vào các khâu nào với tỷ...
Số tháng 11 - 12/2015: Chủ đề Thị trường chứng khoán và các yếu tố tác động
Mối quan hệ giữa chính sách tiền tệ (CSTT) và thị trường chứng khoán (TTCK) ngày càng được nhiều nhà đầu tư, nhà nghiên cứu và cơ quan hoạch định chính sách quan tâm.
Số tháng 09 - 10/2015: Chủ đề Ngân sách và tăng trưởng
Trong nghiên cứu này, tác giả sử dụng phương pháp ước lượng dạng Pools OLS, hiệu ứng cố định (Fixed Effects-FE) và hiệu ứng ngẫu nhiên (Random Effects-RE) để đánh giá...
Số tháng 07 - 08/2015: Hợp Tác Kinh Tế Quốc Tế
Đàm phán TPP hy vọng sắp đi vào hồi kết. Một hiệp định thương mại tự do thế hệ mới sắp được ký kết. Một tương lai kinh tế tươi sáng cho Thái Bình Dương đang dần hé mở.
Số tháng 05 - 06/2015: Thể Chế Kinh Tế - Xã Hội & Phát Triển
Thể chế có vai trò đặc biệt trong đời sống kinh tế - xã hội (KT-XH). Nó phản ánh bản chất, chức năng của Nhà nước đương quyền;đồng thời tác động trực tiếp hay gián...
Số tháng 03 - 04/2015: Tổng Quan Nền Kinh Tế Việt Nam
Nnền kinh tế VN năm 2014, bắt đầu có sự thay đổi căn bản về tăng trưởng và tái cơ cấu nền kinh tế. Điều này được minh chứng qua báo cáo của Tổng cục Thống kê
Loading...