Tạp chí UEF - ISSN 1859 – 428 X
Đối với các doanh nghiệp nhỏ và vừa, vốn luôn đóng vai trò tối cần thiết cho sự phát triển cũng như khả năng tồn tại trên thị trường nhất là trong bối cảnh hội nhập...
Bài viết hướng đến mục tiêu phân tích và cung cấp minh chứng về chính sách ưu đãi thuế nhằm thu hút FDI của VN trong thời gian qua.
Kết quả đánh giá lại quy mô GDP giai đoạn 2010-2017 của toàn nền kinh tế theo giá hiện hành tăng bình quân 25,4%/năm giai đoạn 2010-2017
Kinh tế VN sau hơn 10 năm vượt qua sự kiện khủng hoảng tài chính quốc tế, đã từng bước phục hồi và tăng trưởng. Đến năm 2018 GDP tăng 6,8%; năm 2019 có thể đạt tới 7%.
Cùng với tiến trình hội nhập và phát triển kinh tế quốc tế, hệ thống thuế ở các quốc gia được điều chỉnh theo hướng nâng cao nguồn thu ngân sách nhằm giảm thâm hụt...
Triển vọng về một Trung tâm tài chính quốc tế cho TP.HCM có thể hiện thực nếu nó được hậu thuẫn bởi một nền kinh tế thị trường phát triển và hội nhập
Chính sách mới xuất phát từ yêu cầu thực tiễn xã hội. Khi một vấn đề bất cập không được giải quyết kịp thời, sẽ sinh ra các thiệt hại thứ cấp rất lớn hơn thiệt hại ban...
Với lịch sử hơn 300 năm, Sài Gòn-TP.HCM luôn là thành phố năng động, sáng tạo và hào sảng; với mệnh danh là “thiên thời, địa lợi, nhân hòa”. Những vốn tính đó được lưu...
Đổi mới sáng tạo được xem như là một bước phát triển mới trong nỗ lực nhằm tăng trưởng kinh tế hiện nay. Cộng hòa Liên bang Đức là một trong những quốc gia đi đầu về...
Qua hơn 30 năm đổi mới (1986-2018), VN đã cơ bản chuyển đổi từ TCKT kế hoạch hóa tập trung, bao cấp sang thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa.