Kết quả
Kết quả kỳ thi  Tin học ứng dụng CNTT cơ bản khóa 10, khóa 11, khóa 12, khóa 13 -  Ngày thi 01/12/2019
Trung tâm Tin học - Ngoại ngữ - Kỹ năng gửi đến các bạn học viên kết quả kỳ thi TIN HỌC ngày thi 01/12/2019
Kết quả kỳ thi  Digital Marketing khóa 32 -  Ngày thi 29/11/2019
Trung tâm Tin học - Ngoại ngữ - Kỹ năng gửi đến các bạn học viên kết quả kỳ thi TIN HỌC ngày thi 29/11/2019
Kết quả kỳ thi Thực hành Báo cáo tài chính khóa 03 - Ngày thi 24/11/2019
Trung tâm Tin học - Ngoại ngữ - Kỹ năng gửi đến các bạn học viên kết quả kỳ thi TIN HỌC ngày thi 24/11/2019
Kết quả kỳ thi Tin học lớp Photoshop Khóa 09 - Ngày thi 12/11/2019
Trung tâm Tin học - Ngoại ngữ - Kỹ năng gửi đến các bạn học viên kết quả kỳ thi TIN HỌC ngày thi 12/11/2019
Kết quả kỳ thi  Digital Marketing khóa 29 -  Ngày thi 17/11/2019
Trung tâm Tin học - Ngoại ngữ - Kỹ năng gửi đến các bạn học viên kết quả kỳ thi TIN HỌC ngày thi 17/11/2019
Kết quả kỳ thi  Digital Marketing khóa 31 -  Ngày thi 05/11/2019
Trung tâm Tin học - Ngoại ngữ - Kỹ năng gửi đến các bạn học viên kết quả kỳ thi TIN HỌC ngày thi 05/11/2019
Kết quả kỳ thi  Tin học ứng dụng CNTT cơ bản khóa 08, khóa 09 -  Ngày thi 26/10/2019
Trung tâm Tin học - Ngoại ngữ - Kỹ năng gửi đến các bạn học viên kết quả kỳ thi TIN HỌC ngày thi 26/10/2019
Kết quả kỳ thi Anh văn B1 khóa 28, khóa 29 ngày 26/10/2019
Trung tâm Tin học - Ngoại ngữ - Kỹ năng UEF gửi đến các bạn học viên kết quả kỳ thi ANH VĂN B1 ngày 26/10/2019
Kết quả kỳ thi Tin học lớp Digital Marketing Khóa 30 - Ngày thi 21/10/2019
Trung tâm Tin học - Ngoại ngữ - Kỹ năng UEF gửi đến các bạn học viên kết quả kỳ thi TIN HỌC ngày thi 21/10/2019
Kết quả kỳ thi Tin học lớp Photoshop Khóa 08 - Ngày thi 25/10/2019
Trung tâm Tin học - Ngoại ngữ - Kỹ năng UEF gửi đến các bạn học viên kết quả kỳ thi TIN HỌC ngày thi 25/10/2019
Loading...