Kết quả
Kết quả kỳ thi Tin học ứng dụng CNTT cơ bản khóa 14, khóa 15, khóa 16 - Ngày thi 28/12/2019
Trung tâm Tin học - Ngoại ngữ - Kỹ năng gửi đến các bạn học viên kết quả kỳ thi TIN HỌC ngày thi 28/12/2019
Kết quả kỳ thi Digital Marketing khóa 34 - Ngày thi 05/01/2020
Trung tâm Tin học - Ngoại ngữ - Kỹ năng gửi đến các bạn học viên kết quả kỳ thi TIN HỌC ngày thi 05/01/2020
Kết quả kỳ thi Digital Marketing khóa 33 - Ngày thi 19/12/2019
Trung tâm Tin học - Ngoại ngữ - Kỹ năng gửi đến các bạn học viên kết quả kỳ thi TIN HỌC ngày thi 19/12/2019
Kết quả kỳ thi Tiếng anh B1 khóa 31 ngày 07/12/20199
Trung tâm Tin học - Ngoại ngữ - Kỹ năng gửi đến các bạn học viên kết quả kỳ thi Tiếng anh B1 ngày 07/12/2019
Kết quả kỳ thi Tin học ứng dụng CNTT cơ bản khóa 10, khóa 11, khóa 12, khóa 13 - Ngày thi 01/12/2019
Trung tâm Tin học - Ngoại ngữ - Kỹ năng gửi đến các bạn học viên kết quả kỳ thi TIN HỌC ngày thi 01/12/2019
Kết quả kỳ thi Digital Marketing khóa 32 - Ngày thi 29/11/2019
Trung tâm Tin học - Ngoại ngữ - Kỹ năng gửi đến các bạn học viên kết quả kỳ thi TIN HỌC ngày thi 29/11/2019
Kết quả kỳ thi Thực hành Báo cáo tài chính khóa 03 - Ngày thi 24/11/2019
Trung tâm Tin học - Ngoại ngữ - Kỹ năng gửi đến các bạn học viên kết quả kỳ thi TIN HỌC ngày thi 24/11/2019
Kết quả kỳ thi Tin học lớp Photoshop Khóa 09 - Ngày thi 12/11/2019
Trung tâm Tin học - Ngoại ngữ - Kỹ năng gửi đến các bạn học viên kết quả kỳ thi TIN HỌC ngày thi 12/11/2019
Kết quả kỳ thi Digital Marketing khóa 29 - Ngày thi 17/11/2019
Trung tâm Tin học - Ngoại ngữ - Kỹ năng gửi đến các bạn học viên kết quả kỳ thi TIN HỌC ngày thi 17/11/2019
Kết quả kỳ thi Digital Marketing khóa 31 - Ngày thi 05/11/2019
Trung tâm Tin học - Ngoại ngữ - Kỹ năng gửi đến các bạn học viên kết quả kỳ thi TIN HỌC ngày thi 05/11/2019