TRANG BỔ SUNG HỒ SƠ XÉT TUYỂN ONLINE

Để việc bổ sung thông tin xét tuyển học bạ diễn ra nhanh chóng, thuận lợi và chính xác, thí sinh có thể tham khảo mẫu hoàn chỉnh và những lỗi thường gặp tại đây:
1. Trang bìa học bạ
2. Trang thông tin lý lịch học sinh
3. Trang điểm lớp 10
4. Trang hạnh kiểm và học lực lớp 10
5. Trang điểm lớp 11
6. Trang hạnh kiểm và học lực lớp 11
7. Trang điểm lớp 12
8. Trang hạnh kiểm và học lực lớp12

*Nếu thí sinh chưa có học bạ, có thể chụp ảnh giấy xác nhận kết quả học tập do trường THPT cấp
- Những lỗi thường gặp

 

+ Ảnh chụp học bạ không có dấu mộc xác nhận của hiệu trưởng

+ Dùng bảng điểm điện tử: UEF chỉ nhận ảnh chụp học bạ gốc hoặc học bạ photo công chứng

+ Ảnh chụp học bạ không đầy đủ, thiếu 1 trong 8 trang sau: bìa hồ sơ, trang thông tin học sinh, trang điểm lớp 10 – lớp 11 – lớp 12, trang hạnh kiểm lớp 10 – lớp 11 – lớp 12

+ Ảnh chụp học bạ bị mờ, không đọc được thông tin trên học bạ

+ Ảnh chụp học bạ bị che/cắt thông tin họ tên thí sinh ở các trang, không trọn vẹn nguyên trang học bạ