ĐƠN XÉT TUYỂN CHƯƠNG TRÌNH CỬ NHÂN QUỐC TẾ 2023

Thông tin thí sinh
Họ và tên (*):
Giới tính (*):
CMND/CCCD (*):
Ngày sinh:
Nơi sinh (Tỉnh/Thành phố)
Địa chỉ liên hệ (*):
Điện thoại liên hệ (*):
Năm tốt nghiệp:
Khu vực:
Đối tượng ưu tiên:
Thông tin Đăng ký xét tuyển

Ngành xét tuyển (*):
Tổ hợp môn xét tuyển(*):
Môn 1 Môn 2 Môn 3
Điểm
Tổng Điểm
Học bổng

Ngành xét tuyển :
Điểm lớp 11 (Học kỳ 1 - Học kỳ 2)
Điểm lớp 12 (Học kỳ 1 )
Tổng điểm :       Học bổng :   

Ngành xét tuyển :
Kết quả thi đánh giá năng lực ngày (*):
SBD thi Đánh giá năng lực (*):
Điểm (*):
Học bổng :   
Xác nhận thông tin đăng ký Xét tuyển Đại học
Thông tin thí sinh
Họ tên:
Giới tính:
Ngày sinh:
Nơi sinh:
Số CMND/CCCD:
Địa chỉ liên hệ:
Điện thoại liên hệ:
 
Email:
 
Năm tốt nghiệp:
 
Khu vực:
 
Đối tượng ưu tiên:
 
Thông tin xét tuyển
Phương thức xét tuyển bằng kết quả học bạ lớp 12 theo tổ hợp 3 môn
Ngành xét tuyển:
Tổ hợp môn xét tuyển:
Điểm
Học bổng:

Xét tuyển bằng kết quả học bạ điểm 03 học kỳ THPT

Điểm lớp 11
Học kỳ 1 Học kỳ 2
Điểm lớp 12
Học kỳ 1
Ngành xét tuyển:
Học bổng:

Phương thức xét bằng Điểm thi đánh giá năng lực

Ngày thi:
 
Số báo danh:
 
Ngành xét tuyển:
 
Điểm:
 
Học bổng:
Mã xác thực
Refresh