Trường Đại học Kinh tế Tài chính TP.HCM

ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN
(THÔNG TIN CÁ NHÂN)

Họ tên
Ngày, tháng, năm sinh:
Số điện thoại
Email
Số CMND / Số CCCD
Tỉnh/Thành phố
Ưu tiên 1
Ưu tiên 2
Ưu tiên 3
Mã xác thực
Với thế mạnh đào tạo theo mô hình học tập quốc tế, chương trình đào tạo song ngữ, UEF tự hào là nơi "khai sinh" của thế hệ sinh viên thời hội nhập: giỏi chuyên môn, vững kỹ năng và thành thạo ngoại ngữ
 
 
 
 
Bạn có thể nhận được học bổng nào của UEF?

 
 
Với mạng lưới hơn 4000 đối tác trong và ngoài nước, UEF tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động hợp tác, ký kết MOU để tạo thêm nhiều cầu nối đưa sinh viên gần hơn với doanh nghiệp