Đăng ký ngành
Định hướng hội nhập cùng nền giáo dục thế giới, UEF đem đến cho sinh viên môi trường học tập đẳng cấp Quốc tế ngay tại Việt Nam.
Là ngành có nhu cầu cao trong xã hội, giữ vai trò quan trọng trong sự phát triển của một doanh nghiệp.
Đa dạng với nhiều lĩnh vực khác nhau như tài chính, quản lý, kiểm toán và thuế.
Cung cấp các kiến thức cơ bản và chuyên sâu liên quan đến tài chính, thống kê, kế toán, thuế, bảo hiểm trong ngân hàng và doanh nghiệp.
 
 
 
TS. NGUYỄN PHÚC QUỲNH NHƯ
(TRƯỞNG NGÀNH KẾ TOÁN)
NGUYỄN LÂM PHƯƠNG NGÂN
(SINH VIÊN)
ông LÊ VIẾT DŨNG LINH
(PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC
CÔNG TY KIỂM TOÁN SAO VIỆT)
 

MỨC HỌC BỔNG DÀNH CHO BẠN

Năm 2021, chính sách học bổng dự kiến của UEF sẽ có giá trị đa dạng dành cho thí sinh tham gia xét tuyển theo kết quả kỳ thi THPT quốc gia và xét tuyển theo điểm học bạ nằm lớp 12