Đăng ký ngành

Định hướng hội nhập cùng nền giáo dục thế giới, UEF đem đến cho sinh viên môi trường học tập đẳng cấp Quốc tế ngay tại Việt Nam.
Là ngành có nhu cầu cao trong xã hội, giữ vai trò quan trọng trong sự phát triển của một doanh nghiệp.
Đa dạng với nhiều lĩnh vực khác nhau như tài chính, quản lý, kiểm toán và thuế.
Cung cấp các kiến thức cơ bản và chuyên sâu liên quan đến tài chính, thống kê, kế toán, thuế, bảo hiểm trong ngân hàng và doanh nghiệp.
 
 
 
TS. NGUYỄN PHÚC QUỲNH NHƯ
(TRƯỞNG NGÀNH KẾ TOÁN)
NGUYỄN LÂM PHƯƠNG NGÂN
(SINH VIÊN)
ông LÊ VIẾT DŨNG LINH
(PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC
CÔNG TY KIỂM TOÁN SAO VIỆT)
 

MỨC HỌC BỔNG DÀNH CHO BẠN

Năm 2024, UEF áp dụng đa dạng chính sách học bổng cho cả 4 phương thức xét tuyển là: xét tuyển theo kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT, xét tuyển theo kết quả kỳ thi Đánh giá năng lực của ĐHQG TP.HCM, xét tuyển theo điểm học bạ 3 môn lớp 12 và xét tuyển học bạ 3 học kỳ.