Việt nam flag England flag
England flag
Việt Nam flag
Thứ Năm
06-08-2020
Vòng Chung kết và trao giải cuộc thi "ITEC-COMPETITION 2020"
7g30   Phòng họp Democracy (03.07)
Thứ Tư
12-08-2020
Talkshow "Một số tình huống thuế trong thực tiễn, cơ hội nghề nghiệp đối với nghề Tư vấn thuế"
13g00   Hội trường Liberty (Tầng 15)
Thứ Năm
20-08-2020
Vòng Chung kết cuộc thi "Sinh viên nghiên cứu tài chính năm 2020"
13g30   Hội trường Liberty (Tầng 15)
Video
Các ngành đào tạo
Doanh nghiệp đối tác