Menu
  
Thứ Sáu
08-12-2023
Workshop "Đề kháng" với thông tin độc, hại và lừa đảo qua mạng.
09g00   Hội trường Liberty
Thứ Sáu
08-12-2023
Talkshow ''Chiến lược làm "nghề" Marketing''
18g00   Hội trường Innovation (Tầng 16, Cở sở B)
Thứ Bảy
09-12-2023
Talkshow ''Xây dựng chiến lược Marketing theo mô hình kinh tế tuần hoàn''
18g00   Hội trường Innovation (Tầng 16, Cở sở B)
Thứ Hai
11-12-2023
Tập huấn Kỹ năng NCKH cho SV - buổi 1 chủ đề: "Đạo đức Nghiên cứu và Kỹ năng trích dẫn tài liệu" cho
18g00   Phòng học A.12-06
Doanh nghiệp đối tác