Menu
  
Thứ Hai
15-07-2024
Workshop: "Giải mã những bí mật để đạt được kỳ thực tập hiệu quả trong lĩnh vực Kế toán"
14h00   Hội trường Liberty Tầng 15
Thứ Ba
16-07-2024
Workshop: "WORKPLACE PREPARATION: READY FOR WORK"
08h00   Phòng họp Democracy 03.10
Thứ Tư
17-07-2024
Sự kiện Quốc tế TEDx UEF 2024 - Chủ đề: INXIDE OUT
13h00   Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh
Thứ Tư
17-07-2024
Workshop "Internship to Full-Time Employment Transition"
08h00   Phòng họp Democracy 03.10
Doanh nghiệp đối tác