Thứ Sáu
18-06-2021
Workshop “Foreign languages and Hospitality career path”
7g30   Online
Thứ Sáu
18-06-2021
Workshop "Kỹ năng viết CV và cover letter"
14g00   Online
Thứ Bảy
26-06-2021
Vòng chung kết cuộc thi "Khởi nghiệp sáng tạo"
7g30   Hội trường Liberty
Thứ Sáu
27-08-2021
Hội thảo "Nhu cầu nhân lực ngành Bất động sản và định hướng chiến lược đào tạo đến năm 2030"
07g30   Phòng họp Democracy
Các ngành đào tạo
Doanh nghiệp đối tác