Việt nam flag England flag
England flag
Việt Nam flag
Thứ Bảy
11-07-2020
Workshop "Kỹ thuật phân tích báo cáo tài chính trong đầu tư chứng khoán"
9g00   Hội trường tầng 15
Thứ Bảy
11-07-2020
Cuộc thi viết tiếng Hàn - King Sejong
7g30   Tầng 7
Thứ Tư
15-07-2020
Talkshow "IMC Communication in Branding - Truyền thông IMC trong xây dựng thương hiệu"
13g30   Hội trường tầng 15
Thứ Sáu
17-07-2020
Lễ ký kết MOU và tọa đàm "Doanh nghiệp đồng hành cùng UEF" năm 2020
8g00   Hội trường tầng 15
Video
Các ngành đào tạo
Doanh nghiệp đối tác