Việt nam flag England flag
England flag
Việt Nam flag
Thứ Sáu
23-10-2020
Lễ Khai mạc chương trình khảo sát kiểm định chất lượng CTĐT trình độ ĐH ngành QTKD và NNA
10g30   Hội trường Liberty
Thứ Bảy
24-10-2020
Vòng Bán kết Giải thưởng Sinh viên Nghiên cứu Khoa học - Euréka lần 22 năm 2020
13g00   Hội trường Liberty
Thứ Bảy
24-10-2020
Hoạt động hiến máu "Give Blood And Save A Life"
6g30   Sảnh tầng 6, UEF
Thứ Năm
29-10-2020
Lễ Khai giảng Chương trình cử nhân Anh Quốc - Liên kết với ĐH Gloucestershire & Leeds Trinity
7g30   Hội trường Liberty
Các ngành đào tạo
Doanh nghiệp đối tác