Việt nam flag England flag
England flag
Việt Nam flag
Thứ Năm
29-10-2020
Lễ Khai giảng Chương trình cử nhân Anh Quốc - Liên kết với ĐH Gloucestershire & Leeds Trinity
7g30   Hội trường Liberty
Thứ Ba
03-11-2020
Hội thảo Khoa học cấp TP "Nâng cao năng lực cạnh tranh cho doanh nghiệp nhỏ và vừa tại TP.HCM"
7g30   Phòng họp Democracy
Các ngành đào tạo
Doanh nghiệp đối tác