Menu
  
Thứ Năm
20-06-2024
Chương trình giao lưu ngôn ngữ Văn hóa Việt Nam - Nhật bản với chủ đề :SKILLS FOR GLOBAL SUCCESS"
08h30   Hội trường Liberty Tầng 15
Thứ Năm
20-06-2024
FOE Career Immersion Program "V_Growth: Global Internship Program"
09h00   Phòng họp Democracy 03.10
Thứ Năm
20-06-2024
Workshop "Marketing giỏi phải bán được hàng"
18h00   Phòng họp Democracy 03.10
Thứ Sáu
21-06-2024
Tọa đàm "The Art of Leadership in a Diverse World" - Nghệ thuật lãnh đạo trong môi trường đa văn hóa
14h00   Phòng họp Democracy 03.10
Doanh nghiệp đối tác