Việt nam flag England flag
England flag
Việt Nam flag
Thứ Sáu
17-07-2020
Lễ ký kết MOU và tọa đàm "Doanh nghiệp đồng hành cùng UEF" năm 2020
8g00   Hội trường Liberty (Tầng 15)
Thứ Bảy
18-07-2020
Lễ Bế giảng và trao bằng tốt nghiệp Thạc sĩ chương trình liên kết với Đại học Bangkok Thái Lan (BU)
7g30   Hội trường Liberty (Tầng 15)
Thứ Năm
23-07-2020
Hoạt động hiến máu - Mùa hè xanh UEF 2020 "Give Blood and Save a life"
6g30   Sảnh hội trường Liberty (Tầng 15)
Thứ Năm
23-07-2020
Hội thảo chuyên đề khối thi đua 22, chủ đề “Công tác đảm bảo chất lượng - Thực tiễn và kinh nghiệm”
8g30   Phòng họp Democracy (03.07)
Video
Các ngành đào tạo
Doanh nghiệp đối tác