Việt nam flag England flag
England flag
Việt Nam flag
Thứ Bảy
06-03-2021
Lễ chào mừng ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3
8g00   Hội trường Liberty
Thứ Bảy
13-03-2021
Lễ khai mạc Olympic UEF 2021
7g30   Sân trường UEF
Thứ Tư
17-03-2021
Workshop "Hiểu về thiện nguyện"
8g30   Hội trường Liberty
Thứ Sáu
23-04-2021
Hội thảo khoa học "Giải pháp phát triển doanh nghiệp trong giai đoạn mới"
8g00   Phòng họp Democracy
Các ngành đào tạo
Doanh nghiệp đối tác