Việt nam flag England flag
England flag
Việt Nam flag
Thứ Bảy
24-08-2019
7g30   111 Bà Huyện Thanh Quan, Quận 3, TP.HCM
Thứ Năm
29-08-2019
Chương trình giao lưu học thuật cùng đoàn giảng viên và sinh viên Universiti Teknologi Mara (UiTM)
13g30   Phòng họp tầng 3, UEF
Thứ Bảy
31-08-2019
Chương trình giao lưu học thuật cùng đoàn giảng viên và sinh viên Đại học Washington, Mỹ
9g00   Phòng họp tầng 3, UEF
Thứ Bảy
14-09-2019
Thứ Bảy
28-09-2019
Vòng chung kết cuộc thi "E-COMMERCE WEBSITE DESIGNER CONTEST UEF 2019"
8g30   Phòng họp tầng 3, UEF
Các ngành đào tạo
Doanh nghiệp đối tác
Loading...