Thứ Bảy
21-05-2022
Talkshow "Pháp luật về quyền trẻ em"
09g30   Hội trường tầng 16, cơ sở 276
Thứ Bảy
21-05-2022
Webinar với chủ đề: Thiết kế đồ họa trong thời đại toàn cầu hóa
10g00   Online
Thứ Bảy
21-05-2022
Kick off Cuộc thi "Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo"
07g30   Hội trường Liberty
Thứ Năm
26-05-2022
Kick off cuộc thi “Youbranding năm 2022”
7g30   Hội trường Liberty
Doanh nghiệp đối tác