CN
17-10-2021
Chương trình chào đón Tân sinh viên Khoa Luật
8g00   Online
CN
17-10-2021
Chương trình chào đón Tân sinh viên Viện Quốc tế UEF
8g00   Online
Thứ Năm
21-10-2021
Chương trình chào đón Tân sinh viên Khoa Tài chính - Thương mại
18g30   Online
Thứ Bảy
23-10-2021
Chương trình chào đón Tân sinh viên Khoa Ngôn ngữ và văn hóa quốc tế
8g00   Online
Các ngành đào tạo
Doanh nghiệp đối tác