Menu
  
Thứ Bảy
02-12-2023
Talkshow “Ứng dụng khoa học công nghệ trong phát triển thể dục thể thao”
09g00   Hội trường Liberty
Thứ Ba
05-12-2023
Talkshow: Nền tảng học tập trực tuyến Talent Mobility Portal
09g00   Phòng họp Democracy
Thứ Năm
07-12-2023
Hội thảo cấp Khoa “Pháp luật về quản lý thuế đối với chủ thể thực hiện hoạt động thương mại điện tử
08g00   Phòng họp Democracy
Thứ Sáu
08-12-2023
Workshop "Đề kháng" với thông tin độc, hại và lừa đảo qua mạng.
09g00   Hội trường Liberty
Doanh nghiệp đối tác