Banner Tư vấn trực tuyến
Việt nam flag England flag
England flag
Việt Nam flag
Thứ Tư
29-05-2019
Talkshow "Hành trang du lịch"
 13g30  Hội trường tầng 16, UEF
Thứ Tư
29-05-2019
English Seminars
 9g30  Hội trường tầng 16, UEF
Thứ Năm
30-05-2019
Tọa đàm "Vietnamese and American Business Culture"
 13g30  Phòng A - 13.02, UEF
Thứ Năm
30-05-2019
Hội thảo Khoa học cấp trường năm 2019
 7g00  Hội trường tầng 16, UEF
Thứ Sáu
31-05-2019
Giao lưu Đại học East Texas Baptist (Hoa Kỳ)
 18g30  Phòng A - 6.01, UEF
Các ngành đào tạo
Doanh nghiệp đối tác
Loading...