Việt nam flag England flag
England flag
Việt Nam flag
Thứ Tư
25-11-2020
Talkshow "Tài chính thông minh tuổi 20"
9g00   Hội trường Liberty
Thứ Tư
25-11-2020
Hội thảo khoa học Quốc tế về khoa học, kinh tế và xã hội
14g00   Phòng họp Democracy
Thứ Năm
26-11-2020
Vòng chung kết cuộc thi học thuật "Tuổi trẻ TP.HCM với Biển Đông"
7g30   Phòng họp Democracy
Thứ Bảy
28-11-2020
Workshop "Ung thư và bệnh mạn tính di truyền: Hiểu biết và chiến thắng"
8g00   Hội trường Liberty
Các ngành đào tạo
Doanh nghiệp đối tác