Banner Tư vấn trực tuyến
Việt nam flag England flag
England flag
Việt Nam flag
Thứ Ba
21-05-2019
Workshop "Vượt ải nhà tài trợ"
 9g00  Hội trường tầng 16, UEF
Thứ Bảy
25-05-2019
Vòng chung kết cuộc thi Ý tưởng kinh doanh - Business Ideas 2019
 7g30  Hội trường tầng 16, UEF
Thứ Năm
30-05-2019
Tọa đàm "Vietnamese and American Business Culture"
 13g30  Phòng A - 13.02, UEF
Thứ Sáu
31-05-2019
Giao lưu Đại học East Texas Baptist (Hoa Kỳ)
 18g30  Phòng A - 6.01, UEF
Thứ Sáu
31-05-2019
Chung kết cuộc thi "Biện luận sinh viên" (S - debate 2019)
 7g30  Hội trường tầng 16, UEF
Các ngành đào tạo
Doanh nghiệp đối tác
Loading...