Thứ Năm
03-06-2021
Vòng bán kết cuộc thi "Khởi nghiệp sáng tạo"
7g30   Hội trường Liberty
Thứ Sáu
18-06-2021
Hội thảo "Nhu cầu nhân lực ngành Bất động sản và định hướng chiến lược đào tạo đến năm 2030"
14g00   Phòng họp Democracy
Thứ Bảy
26-06-2021
Vòng chung kết cuộc thi "Khởi nghiệp sáng tạo"
7g30   Hội trường Liberty
Các ngành đào tạo
Doanh nghiệp đối tác