Thứ Bảy
08-10-2022
Tổ chức hội thảo "Thời đại mới, chu kỳ mới"
09g00   Hội trường Liberty
Thứ Tư
12-10-2022
Lễ khai giảng chương trình cử nhân liên kết quốc tế năm học 2022-2023
08g00   Hội trường Liberty
Thứ Sáu
14-10-2022
Lễ ký kết MOU “Đào tạo gắn kết với doanh nghiệp”
08g00   Phòng họp Democracy
Thứ Sáu
14-10-2022
Gala chào đón tân sinh viên K2022 - Khoa Kinh tế
17g00   Hội trường Liberty và Sảnh sự kiện Tầng 15
Doanh nghiệp đối tác