Thứ Năm
29-09-2022
Giao lưu Miss Peace Trần Thị Ban Mai
09g30   Sảnh sự kiện tầng 15
Thứ Sáu
30-09-2022
Workshop "Rủi ro trong tổ chức sự kiện"
18g00   Hội trường Liberty
Thứ Bảy
01-10-2022
Chuyên đề thực tiễn - Lĩnh vực Luật hình sự Chủ đề: Tội danh mua bán người
08g30   Phòng học A.08-06
Thứ Bảy
01-10-2022
Hội nghị đối tác cộng đồng và ký kết thỏa thuận hợp tác hoạt động Service-Learning
09g00   Phòng họp Democracy
Doanh nghiệp đối tác