Thứ Năm
15-04-2021
Workshop "Exploring new media language"
9g00   Hội trường Liberty
Thứ Sáu
16-04-2021
Tọa đàm "Truyền thông nội bộ - giải pháp nâng cao thương hiệu nhà tuyển dụng (Employer Branding)"
13g30   Hội trường Liberty
Thứ Sáu
16-04-2021
Workshop "Be a travel Blogger"
9g00   Hội trường Liberty
CN
18-04-2021
Lễ bế mạc hội thao Olympic UEF 2021
7g30   Sân trường UEF
Các ngành đào tạo
Doanh nghiệp đối tác