Thứ Tư
22-09-2021
Lễ ký kết MOU "Đào tạo gắn kết với doanh nghiệp"
9g00   Online
Thứ Sáu
24-09-2021
Workshop "Self - Study the most power tool - Nâng cao năng lực tự học tiếng Anh"
14g30   Online
Thứ Sáu
24-09-2021
Lễ ra mắt hợp tác chiến lược giữa UEF và CINTANA
9g00   Online
Thứ Sáu
24-09-2021
Talkshow "Tầm quan trọng của tiếng Anh và phương pháp học hiệu quả"
17g00   Online
Các ngành đào tạo
Doanh nghiệp đối tác