Thứ Tư
28-09-2022
Hội thảo khoa học quốc gia "Xu hướng phát triển công nghệ số trong ngành Logistics"
08g00   Phòng họp Democracy
Thứ Năm
29-09-2022
Giao lưu Miss Peace Trần Thị Ban Mai
09g30   Sảnh sự kiện tầng 15
Thứ Sáu
30-09-2022
Sự kiện bình chọn (bỏ phiếu) President Competition 2022
08g00   Sảnh tầng 1, trụ sở 141-145 ĐBP
Thứ Sáu
30-09-2022
Workshop "Rủi ro trong tổ chức sự kiện"
18g00   Hội trường Liberty
Doanh nghiệp đối tác