Thứ Bảy
21-03-2020
Tọa đàm khoa học "Sinh viên với việc đảm bảo thực hiện quy định của Luật Giao thông đường bộ"
9g00   Phòng họp 2, tầng 3
CN
19-04-2020
Lễ bế mạc giải thể thao sinh viên UEF - "OLYMPIC UEF 2020"
  Nhà thi đấu Rạch Miễu
Loading...