Thứ Năm
05-08-2021
Workshop “Job interview skills”
  14g00
  Online
Thứ Năm
05-08-2021
Vòng chung kết cuộc thi "Tìm hiếu đất nước Trung Quốc"
  14g30
  Online
Thứ Ba
10-08-2021
Vòng chung kết cuộc thi "Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo 2021"
  17g00
  Online
Thứ Sáu
27-08-2021
Hội thảo "Nhu cầu nhân lực ngành Bất động sản và định hướng chiến lược đào tạo đến năm 2030"
  7g30
  Phòng họp Democracy