Thứ Sáu
21-01-2022
Chương trình UEF - Những câu chuyện đẹp, chủ đề "Look back, lead forward"
  19g00
  Online
Thứ Bảy
22-01-2022
Webinar "Designing qualitative research in English language and language teaching"
  19g00
  Online
Thứ Tư
26-01-2022
Workshop "Ways to effective listening skill"
  9g00
  Online
Thứ Tư
09-02-2022
Chương trình "Họp mặt đầu xuân Nhâm Dần năm 2022"
  9g00
  Hội trường Liberty