CN
24-10-2021
Workshop phương pháp học Đại học - Buổi 4 "Kỹ năng tìm kiếm và xử lý tư liệu"
  18g30
  Online
Thứ Hai
25-10-2021
Chương trình chào đón Tân sinh viên Khoa Công nghệ thông tin
  18g00
  Online
Thứ Tư
27-10-2021
Workshop "How to work effective in multiple cultures working environment"
  19g00
  Online
Thứ Tư
27-10-2021
Hội thảo “Định hướng nghề nghiệp và những yếu tố cần thiết cho sự khởi đầu mới”
  19g00
  Online
Thứ Bảy
30-10-2021
Workshop "How to work effective in multiple cultures working environment"
  9g30
  Online