Thứ Hai
04-03-2024
Workshop "Global Employability - Global Citizens"
  14h45
  Hội trường Liberty
Thứ Ba
05-03-2024
Workshop "Dệt nên sắc màu - Sinh viên tham gia hoạt động cộng đồng được lợi gì?"
  10h00
  Phòng A.13.04
Thứ Ba
05-03-2024
Workshop “Cơ hội thực tập và làm việc tại Mỹ”
  15h00
  Phòng họp Democracy
Thứ Tư
06-03-2024
Talkshow "Mở cửa cơ hội - Lan tỏa giá trị tích cực"
  10h00
  Phòng học A.19.04
Thứ Tư
06-03-2024
English Only Day
  8h30
  Khu tự học tầng 6, trụ sở 141