Thứ Tư
25-11-2020
Talkshow "Tài chính thông minh tuổi 20"
  9g00
  Hội trường Liberty
Thứ Tư
25-11-2020
Hội thảo khoa học Quốc tế về khoa học, kinh tế và xã hội
  14g00
  Phòng họp Democracy
Thứ Năm
26-11-2020
Vòng chung kết cuộc thi học thuật "Tuổi trẻ TP.HCM với Biển Đông"
  7g30
  Phòng họp Democracy
Thứ Bảy
28-11-2020
Workshop "Ung thư và bệnh mạn tính di truyền: Hiểu biết và chiến thắng"
  8g00
  Hội trường Liberty
Thứ Năm
10-12-2020
Chương trình âm nhạc "Chân ái"
  18g30
  Hội trường Liberty