Thứ Sáu
17-07-2020
Lễ ký kết MOU và tọa đàm "Doanh nghiệp đồng hành cùng UEF" năm 2020
  8g00
  Hội trường Liberty (Tầng 15)
Thứ Bảy
18-07-2020
Lễ Bế giảng và trao bằng tốt nghiệp Thạc sĩ chương trình liên kết với Đại học Bangkok Thái Lan (BU)
  7g30
  Hội trường Liberty (Tầng 15)
Thứ Năm
23-07-2020
Hoạt động hiến máu - Mùa hè xanh UEF 2020 "Give Blood and Save a life"
  6g30
  Sảnh hội trường Liberty (Tầng 15)
Thứ Năm
23-07-2020
Hội thảo chuyên đề khối thi đua 22, chủ đề “Công tác đảm bảo chất lượng - Thực tiễn và kinh nghiệm”
  8g30
  Phòng họp Democracy (03.07)
Thứ Sáu
31-07-2020
Hoạt động cộng đồng năm 2020 chủ đề "Nghề IT - Sáng tạo và Tương lai"
  7g30
  Hội trường Liberty (Tầng 15)