“Hãy để một khoảng trời thật rộng đủ chổ cho mọi lý tưởng, hoài bão, ước mơ. Đừng bắt người trẻ ngày nay gồng mình với một loại...
Thứ Bảy
21-03-2020
Tọa đàm khoa học "Sinh viên với việc đảm bảo thực hiện quy định của Luật Giao thông đường bộ"
9g00   Phòng họp 2, tầng 3
CN
19-04-2020
Lễ bế mạc giải thể thao sinh viên UEF - "OLYMPIC UEF 2020"
  Nhà thi đấu Rạch Miễu
Loading...