Thứ Bảy
06-06-2020
Vòng Chung kết cuộc thi "Biện luận sinh viên S - Debate 2020"
  8g00
  Phòng họp 03.07
Thứ Bảy
06-06-2020
Hoạt động chào mừng Ngày Quốc tế thiếu nhi
  8g30
  Tầng 7
Thứ Ba
09-06-2020
Hội thảo khoa học cấp Khoa "Nguồn nhân lực cho nền kinh tế Việt Nam trong bối cảnh công nghệ số"
  7g30
  Phòng họp 03.07
Thứ Tư
10-06-2020
Vòng Chung kết cuộc thi "Cool City Hunt 2020"
  8g00
  Phòng họp 03.07
Thứ Bảy
13-06-2020
Vòng Chung kết cuộc thi "Ý tưởng sinh viên UEF 2020"
  8g00
  Phòng họp 03.07