Học bổng
Nhằm hỗ trợ những sinh viên có hoàn cảnh khó khăn có thêm động lực để vươn lên trong học tập và rèn luyện, Trung tâm Hỗ trợ học sinh, sinh viên Thành phố tổ chức trao học bổng cho đối tượng tân...
Với mục đích tăng cường công tác chăm lo, hỗ trợ sinh viên UEF có hoàn cảnh khó khăn nhưng có tinh thần hiếu học, vượt khó học tốt. Nhà trường thông báo đến sinh viên về việc xét và trao học bổng...
Với mục đích tăng cường công tác chăm lo, hỗ trợ sinh viên UEF có hoàn cảnh khó khăn nhưng có tinh thần hiếu học, vượt khó học tốt. Nhà trường thông báo đến sinh viên về việc xét và trao học bổng...
Nhằm hỗ trợ Tân Sinh viên và sinh viên năm 2 có hoàn cảnh khó khăn khu vực TP. Hồ Chí Minh, Phòng Công tác Sinh viên giới thiệu đến các bạn sinh viên chương trình học bổng “Chắp cánh ước mơ” năm...
Video