Thông báo
Thông báo v/v tham dự Lễ Khai giảng năm học 2015 - 2016
Thời gian, địa điểm tổ chức: - Thời gian: 8h00, thứ Bảy ngày 24/10/2015 - Địa điểm: Hội trường thành phố. Số 111 Bà Huyện Thanh Quan, Quận 3 Trang phục:...
Thông báo v/v tổ chức sinh hoạt sinh viên đầu năm, năm học 2015 - 2016
Thời gian tổ chức: Đối với sinh viên khóa 2012, 2013: từ 9g00 đến 11g30 ngày 19/9/2015; Đối với sinh viên khóa 2014: từ 9g00 đến 11g30 ngày 26/9/2015....
Thôn báo v/v thay đổi thời gian tổng duyệt Lễ Bế giảng và trao bằng tốt nghiệp - 2015
Thời gian thay đổi như sau: Thời gian cũ: 7g30 sáng, ngày 14/8/2015 (thứ 6) Thời gian chính thức: 7g30 sáng, ngày 11/6/2015 (thứ 3).
Thông báo v/v tổ chức Lễ Bế giảng và trao bằng tốt nghiệp - 2015
Thời gian tổ chức lễ: vào lúc 7g30 ngày 16 tháng 08 năm 2015 (Chủ nhật). Sinh viên tham gia tổng duyệt chương trình vào lúc 8g00 ngày 14/8/2015 (tập dợtnghi thức...
Thông báo tuyển thành viên Câu lạc bộ D2M
Nhằm đẩy mạnh chất lượng hoạt động phong trào văn hóa, văn nghệ trong sinh viên; đồng thời, tạo môi trường sinh hoạt, rèn luyện và phát huy khả năng, đam mê của...
Loading...