Thông báo
Bảo hiểm y tế là loại hình bảo hiểm thuộc lĩnh vực chăm sóc sức khỏe cộng đồng, giúp giảm thiểu những chi phí chăm sóc sức khỏe, chi phí liên quan đến việc điều trị, phục hồi sức khỏe…trong các...
Với mong muốn các bạn có thể chủ động sắp xếp kế hoạch cá nhân để cân bằng giữa việc học và tham gia hoạt động, đảm bảo thực hiện đánh giá kết quả rèn luyện sinh viên theo đúng quy định, nhà trường...
Từ năm học 2021 - 2022, nhằm triển khai tổ chức tốt kỳ thi kết thúc học phần theo hình thức trực tuyến cũng như hỗ trợ sinh viên (SV) tham gia kỳ thi được kết quả tốt, Nhà trường hướng dẫn sinh...
Đặc biệt trong năm học 2020 - 2021, phong trào sinh viên UEF nghiên cứu khoa học đạt được nhiều bước đột phá về số lượng và chất lượng, mang về các giải thưởng từ cấp thành phố đến cấp Bộ Giáo dục...
Căn cứ Kế hoạch giảng dạy và học tập năm học 2021-2022 của Trường Đại học Kinh tế - Tài chính Thành phố Hồ Chí Minh (UEF); Nhà trường thông báo kế hoạch học tập học kỳ 1 như sau
UEF thông báo lịch nghỉ lễ Giỗ tổ Hùng Vương và lễ 30/4, 01/5 năm 2021, căn cứ thông báo số 73/TB-UEF
Thực hiện Quy chế của Bộ GD&ĐT và Quy chế của Trường Đại học Kinh tế - Tài chính TP. Hồ Chí Minh về việc Đánh giá rèn luyện sinh viên hệ chính quy năm học 2019 - 2020, phòng Công tác sinh viên...
Trường Đại học Kinh tế - Tài chính TP. Hồ Chí Minh thông báo kế hoạch tổ chức Lễ bế giảng và trao bằng tốt nghiệp năm 2021
Thông báo hỗ trợ sinh viên đang học tập tại Trường có hộ khẩu tại các tỉnh Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên có gia đình chịu ảnh hưởng của...
Căn cứ Công văn số 4371/BGDĐT-GDCTHSSV ngày 21 tháng 10 năm 2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc tổ chức xét chọn, tuyên dương HSSV xuất sắc tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo...
Video