Thông báo

Kế hoạch Sinh viên Nghiên cứu Khoa học năm 2021 - 2022

30/09/2021
Hoạt động nghiên cứu khoa học luôn được xem là một trong những nhiệm vụ quan trọng, trực tiếp tham gia vào quá trình nâng cao chất lượng giảng dạy, đào tạo tại UEF suốt nhiều năm qua. Đặc biệt trong năm học 2020 - 2021, phong trào sinh viên UEF nghiên cứu khoa học đạt được nhiều bước đột phá về số lượng và chất lượng, mang về các giải thưởng từ cấp thành phố đến cấp Bộ Giáo dục và Đào tạo.
 
Tiếp nối những thành công đó, UEF thông báo kế hoạch Sinh viên Nghiên cứu Khoa học năm học 2021 - 2022 (số 315/KH-UEF) với các mốc thời gian cụ thể, hứa hẹn một mùa “bội thu” đề tài sẽ đến!
 
 
P.CTSV
TIN LIÊN QUAN