Thông báo

Kế hoạch triển khai đánh giá kết quả rèn luyện sinh viên năm học 2021 - 2022

23/10/2021
"Điểm rèn luyện" đã không còn xa lạ đối với sinh viên "Nhà UEF", thể hiện sự tích cực, năng nổ của sinh viên trong việc tham gia các hoạt động tại trường. Đây còn là một trong những điều kiện tiên quyết để sinh viên duy trì học bổng tại UEF.
 
Với mong muốn các bạn có thể chủ động sắp xếp kế hoạch cá nhân để cân bằng giữa việc học và tham gia hoạt động, đảm bảo thực hiện đánh giá kết quả rèn luyện sinh viên theo đúng quy định, nhà trường ban hành Kế hoạch triển khai đánh giá kết quả rèn luyện sinh viên năm học 2021 - 2022 (số 372/KH-UEF)
  
 
Lưu ý:
  • Ở mỗi tiêu chí 1, 2, 3, 4, 5 đều có giới hạn điểm tối đa. Sinh viên không thể tính điểm lớn hơn điểm được quy định.
  • Trường hợp sinh viên bị thiếu hoạt động, sự kiện phải liên hệ lại đơn vị tổ chức và cung cấp email xác nhận đã tham gia và được điểm danh từ Ban tổ chức của hoạt động, sự kiện đó để được bổ sung (nếu có).
 
Thông tin liên hệ khi cần hỗ trợ/phản hồi về ĐRL:
Email renluyensinhvien@uef.edu.vn hoặc Thầy Thành Đức qua Email/MS Teams ducdt@uef.edu.vn.
 
P.CTSV
TIN LIÊN QUAN