Thông báo

Hướng dẫn về việc tham gia kỳ thi kết thúc học phần theo hình thức trực tuyến

16/10/2021
Từ năm học 2021 - 2022, nhằm triển khai tổ chức tốt kỳ thi kết thúc học phần theo hình thức trực tuyến cũng như hỗ trợ sinh viên (SV) tham gia kỳ thi được kết quả tốt, Nhà trường hướng dẫn sinh viên (SV) những vấn đề liên quan đến kỳ thi kết thúc học phần theo hình thức trực tuyến, bao gồm:
  • Hình thức và thời gian thi
  • Trách nhiệm của sinh viên trước khi thi và trong quá trình thi
  • Cách thức dự thi theo hình thức vấn đáp, tiểu luận, báo cáo cuối kỳ, tự luận (trên giấy, MS Word hoặc trên hệ thống UEF-LMS), trắc nghiệm và thực hành
  • Hoãn thi (vì lý do chính đáng) và thông tin liên hệ nếu cần hỗ trợ
 
 
P.CTSV
TIN LIÊN QUAN