Nhà trọ
Từ ngày 24/7, các lớp học tiếng Anh trải nghiệm đã chính thức diễn ra với sự tham gia của các thí sinh đến từ nhiều tỉnh, thành. Trong khoảng thời gian này, các bạn...
Nhà trọ sinh viên mã số PT8BT-QL13, địa chỉ Quốc lộ 13, Phường 26, Quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh
Nhà trọ sinh viên mã số PT7BT-NX, địa chỉ Đường Nguyễn Xí, Phường 13, Quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh
Nhà trọ sinh viên mã số PT6BT-DBP, địa chỉ Đường Điện Biên Phủ, Phường 15, Quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh
Nhà trọ sinh viên mã số PT5BT-CVA, địa chỉ Đường Chu Văn An, Phường 12, Quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh
Nhà trọ sinh viên mã số PT4BT-BDT, địa chỉ Đường Bùi Đình Túy, Phường 24, Quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh
Nhà trọ sinh viên mã số PT3BT-CVA, địa chỉ Đường Chu Văn An, Phường 12, Quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh
Nhà trọ sinh viên mã số PT2BT-NGT, địa chỉ Đường Nguyễn Gia Trí, Phường 25, Quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh
Nhà trọ sinh viên mã số PT1BT-VT, địa chỉ Đường Vũ Tùng, Phường 2, Quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh
Ký túc xá sinh viên mã số KTX6BT-NGT, địa chỉ Đường Nguyễn Gia Trí, Phường 25, Quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh
Video