Thông báo
Thông báo Về việc giới thiệu đoàn viên ưu tú  tham gia lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng năm học 2015 – 2016
Thông báo Về việc giới thiệu đoàn viên ưu tú tham gia lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng năm học 2015 – 2016
Thông báo nghỉ Tết Dương lịch và Tết Nguyên đán cho sinh viên UEF
Thực hiện quy định của Nhà nước về chế độ nghỉ các ngày Lễ lớn trong năm đồng thời thuận tiện cho việc xây dựng kế hoạch làm việc, giảng dạy, học tập, Phòng Công tác...
V/v thông tin danh sách chiến sĩ tham gia Mùa hè xanh tại Đồng Tháp
Sau khi xem xét mức độ tham gia các hoạt động mùa hè xanh tại mặt trận thành phố. Đoàn trường ban hành danh sách những chiến sĩ đủ điều kiện tham gia mùa hè xanh mặt...
Thông báo: Triển khai hoạt động nghiên cứu khoa học sinh viên năm 2015
Nhằm nâng cao năng lực nghiên cứu khoa học của sinh viên, tạo điều kiện cho sinh viên có cơ hội tiếp cận và vận dụng các phương pháp nghiên cứu khoa học giải quyết một...
Loading...