Thông báo

THÔNG BÁO Tổ chức Lớp Bồi dưỡng tìm hiểu về Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Năm học 2014 - 2015

05/03/2015
       THÀNH ĐOÀN TP. HỒ CHÍ MINH                ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH   
        BCH ĐOÀN TRƯỜNG ĐẠI HỌC
          KINH TẾ TÀI CHÍNH TP.HCM
                         …oOo…
     Tp.HCM, ngày 01 tháng 03 năm 2015
 
THÔNG BÁO
Tổ chức Lớp Bồi dưỡng tìm hiểu về Đoàn TNCS Hồ Chí Minh
Năm học 2014 - 2015
 
Thực hiện chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh niên trường Đại học Kinh tế – Tài chính TP.HCM năm học 2014 -2015;
Nhằm thực hiện công tác phát triển Đoàn viên mới một cách thường xuyên,
Ban Thường vụ Đoàn trường thông báo mở Lớp Bồi dưỡng tìm hiểu về Đoàn TNCS Hồ Chí Minh năm học 2014 - 2015, cụ thể như sau:
 
1. Đối tượng:
- Sinh viên chính quy hệ Đại học, cao đẳng của các khóa thuộc trường Trường Đại học Kinh tế - Tài chính thành phố Hồ Chí Minh chưa là đoàn viên hoặc đã là Đoàn viên nhưng mất toàn bộ đoàn tịch trong thời gian 6 tháng trở lên.
 
2. Tiêu chuẩn:
- Thanh niên là sinh viên, học sinh tiên tiến phấn đấu vì lý tưởng của Đảng Cộng sản Việt Nam và chủ tịch Hồ Chí Minh, có tinh thần yêu nước, tự cường dân tộc; có lối sống lành mạnh, cần kiệm, trung thực; tích cực gương mẫu trong công tác, hoạt động xã hội; chấp hành nghiêm chỉnh pháp luật của Nhà nước, nội quy của nhà trường.
- Được Ban Chấp hành các Chi đoàn và Đoàn cơ sở giới thiệu từ đầu năm.
 
 3. Hình thức và Nội dung học tập:
- Học tập trung, nội dung chi tiết sẽ thông bào sau:
- Ngoài ra, các bạn thanh niên còn được trang bị một số kiến thức và cùng trao đổi về phong trào hành động của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trong giai đoạn hiện nay và thực tiễn hoạt động của Đoàn Trường ĐH Kinh tế - Tài chính TP.HCM trong thời gian qua.
 
4. Thời gian – Địa điểm:
- Thời gian: 22/03/2015 (dự kiến)
- Địa điểm: Tại trường
 
5. Đăng kí:
- các bạn sinh viên thuộc đối tượng trên đăng kí trực tiếp qua email hoanglt@uef.edu.vn (gồm: họ và tên, số điện thoại) hoặc liên hệ trực tiếp anh Hoàng để đăng ký cho đến hết thứ Hai (16/3/2015). Lễ kết nạp sẽ tổ chức sau khi các bạn hoàn thành lớp (sẽ thông tin chi tiết sau). 
- Đề nghị Bí thư và BCH các chi đoàn thông báo và mời gọi các bạn sinh viên trong diện cần tham gia lớp về thông tin lớp học. 
 
BAN THƯỜNG VỤ ĐOÀN TRƯỜNG
TIN LIÊN QUAN