Thông báo

Thông báo: Triển khai hoạt động nghiên cứu khoa học sinh viên năm 2015

30/01/2015
Nhằm nâng cao năng lực nghiên cứu khoa học của sinh viên, tạo điều kiện cho sinh viên có cơ hội tiếp cận và vận dụng các phương pháp nghiên cứu khoa học giải quyết một số vấn đề của khoa học và thực tiễn, Phòng QLKH - SĐH - ĐBCL thông báo đến sinh viên chương trình buổi phát động phong trào NCKH sinh viên như sau:
1. Mục đích
 • Nâng cao năng lực nghiên cứu khoa học, nâng cao tinh thần tự học, tự nghiên cứu phục vụ quá trình học tập của sinh viên;
 • Tổ chức xét chọn một số công trình NCKH xuất sắc gửi dự thi Giải thưởng cấp Bộ (Giải thưởng Tài năng khoa học trẻ Việt Nam) và cấp Thành phố (Giải thưởng Sinh viên Nghiên cứu Khoa học – Euréka) (thông tin về các giải thưởng xem tại đây). 
2. Nội dung 
 • Tổng kết phong trào nghiên cứu khoa học sinh viên năm học 2013-2014;
 • Giới thiệu các giải thưởng nghiên cứu khoa học:  Cấp Bộ, cấp Thành.
 •  Hướng dẫn các thủ tục đăng ký và phổ biến các biểu mẫu, qui định đối với một đề tài NCKH.
 •  Hướng dẫn phương pháp nghiên cứu khoa học;
 •  Định hướng các đề tài nghiên cứu.
3Báo cáo viên: TS. Nguyễn Đình Luận; TS. Trương Quang Dũng; ThS. Nguyễn Tiến Hùng.
4. Thời gian: 14:00 – 16:30 thứ Năm, ngày 29 tháng 01 năm 2015
5. Địa điểm:  Hội trường (Lầu 16)
6. Liên hệ đăng ký tham dự: 
 • Sinh viên vui lòng đăng ký tham dự tại các Khoa chuyên ngành.
 • Thời hạn đăng ký : đến 16:30 ngày 24/01/2015.
7. Quyền lợi khi tham gia NCKH 
Quyền lợi của sinh viên khi tham gia nghiên cứu khoa học (xem tại đây)
8. Đăng ký thực hiện đề tài nghiên cứu (Biểu mẫu)
 • Sinh viên đăng ký thực hiện đề tài theo cá nhân hoặc theo nhóm, tối đa 5 sinh viên. 
 • Nộp 02 bản đề cương nghiên cứu theo mẫu (BM01-NCKHSV-QLKH), nộp trực tiếp tại Khoa/Bộ môn.
 • Thời hạn đăng ký: Đến hết ngày 09/2/2015
                        P. QLKH – SĐH – ĐBCL
TIN LIÊN QUAN