Thông báo

V/v thông tin danh sách chiến sĩ tham gia Mùa hè xanh tại Đồng Tháp

11/08/2015
BCH THÀNH ĐOÀN TP. HỒ CHÍ MINH          ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH
     BCH ĐOÀN TRƯỜNG ĐẠI HỌC
     KINH TẾ - TÀI CHÍNH TP. HCM
                              ***
                    Số: 32-TB/ĐTN
TP. HCM, ngày 11 tháng 8 năm 2015
 
THÔNG BÁO
 V/v thông tin danh sách chiến sĩ tham gia Mùa hè xanh tại Đồng Tháp
 
 
Sau khi xem xét mức độ tham gia các hoạt động mùa hè xanh tại mặt trận thành phố. Đoàn trường ban hành danh sách những chiến sĩ đủ điều kiện tham gia mùa hè xanh mặt trận tỉnh Đồng Tháp gồm những chiến sĩ như sau:
 
TT MSSV Họ & Tên Khóa GT Ghi Chú
1 1154031007 Nguyễn Ngọc Ánh Thy 5 Nữ  
2 12510097 Bùi Lan Anh 6 Nữ  
3 12510069 Võ Minh Nguyên Chương 6 Nam  
4 12510004 Biện Công Danh 6 Nam  
5 12510051 Trần Mai Kỳ Duyên 6 Nữ  
6 12510123 Lý Trung Hào 6 Nam  
7 12510101 Huỳnh Thị Phúc Hậu 6 Nữ  
8 12510007 Nguyễn Thị Tuyết  Hoa 6 Nữ  
9 12510034 Nguyễn Ngọc Nhật Khang 6 Nam  
10 12510071 Hoàng Thị  Lan 6 Nữ  
11 12510006 Đặng Trần Phương Linh 6 Nữ  
12 12510133 Trần Khiết Luân 6 Nam  
13 12510063 Hồ Xuân Nam 6 Nam  
14 12510022 Hoàng Minh Hải  Ngân 6 Nữ  
15 12510130 Trần Thanh  Phong 6 Nam  
16 12510098 Đinh Ngọc Đỗ  Quyên 6 Nữ  
17 12510044 Bùi Minh  Sơn 6 Nam  
18 12510088 Lý Thị Thu Thảo 6 Nữ  
19 12510027 Nguyễn Ngọc Minh Thư 6 Nữ  
20 12510043 Từ Thanh  Thủy 6 Nữ  
21 12510009 Trần Thị Thủy  Tiên 6 Nữ  
22 12510050 Phạm Thanh Tùng 6 Nam  
23 12510015 Nguyễn Thị Hải Yến 6 Nữ  
24 13510098 Phan Thị Vân  Anh 7 Nữ  
25 13510051 Huỳnh Giao 7 Nữ  
26 13510057 Trần Trường Hải 7 Nam  
27 13510078 Lâm Mai Gia Hân 7 Nữ  
28 13510064 Nguyễn Phước Bảo  Hiếu 7 Nam  
29 13510128 Nguyễn Thanh  Hóa 7 Nữ  
30 13510101 Huỳnh Thúy Liểu 7 Nữ  
31 13510038 Nguyễn Thành Lợi 7 Nam  
32 13510084 Nguyễn Xuân   Phụng 7 Nam  
33 13510046 Nguyễn Thị Phương 7 Nữ  
34 13510119 Nguyễn Thành  Tâm 7 Nam  
35 13510039 Nguyễn Chí Thanh 7 Nam  
36 13510002 Lưu Vinh  Thuận 7 Nam  
37 13510004 Nguyễn Thị Thùy  Trang 7 Nữ  
38 13510005 Nguyễn Hà Khánh  Vân 7 Nữ  
39 13510129 Nguyễn Thanh Tường Vy 7 Nữ  
40 14510107 Vĩnh Phương Bảo Doanh 8 Nữ  
41 14510160 Đoàn Ngọc Phương Dung 8 Nữ  
42 14510016 Lê Phan Diễm  Hoàng 8 Nữ  
43 14510081 Trương Ngọc  Huyền 8 Nữ  
44 14510098 Đinh Công Khương 8 Nam  
45 14510030 Ngô Thùy  Linh 8 Nữ  
46 14510115 Trần Nguyễn Ngọc  Mai 8 Nữ  
47 14510008 Nguyễn Thanh Nghĩa 8 Nam  
48 14510084 Hoách Kiều  Phương 8 Nữ  
49 14510056 Nguyễn Ngọc Bảo  Trâm 8 Nữ  
50 14510052 Nguyễn Hoàng Phi  Tuấn 8 Nam  

                                                                                          TM. BAN CHẤP HÀNH
                                                                                                                                                 BÍ THƯ
                                                                                                                                                  (đã ký)


                                                                                            Bùi Quang Đông
 
TIN LIÊN QUAN