LỊCH SỰ KIỆN
Thứ Ba
23-01-2024
Tập huấn "Kiến tạo thư viện cộng đồng từ A-Z"
  9:00 - 11:30 ngày 23/1/2024 và 25/1/2024
  Cơ sở A, 141-145 Điện Biên Phủ, Phường 15, Quận Bình Thạnh
Thứ Sáu
19-01-2024
Báo cáo môn học lồng ghép service-learning - Môn Quan hệ công chúng trong marketing, Khoa Marketing
  16:00 - 18:00, ngày 19/01/2024
  Cơ sở A, 141-145 Điện Biên Phủ, Phường 15, Quận Bình Thạnh
Thứ Tư
17-01-2024
Tổng kết môn học service-learning - Môn Đồ Án - Khoa Công nghệ Thông Tin
  9:00 - 11:00, ngày 17/1/2024
  Cơ sở 141-145 Điện Biên Phủ, P.15, Q. Bình Thạnh
Thứ Tư
17-01-2024
Tổng kết môn học Service-Learning - Môn Quản trị ẩm thực, Khoa Quản trị Du lịch và Khách sạn
  13:30 - 16:30, ngày 17/1/2024
  A.11.03 - Cơ sở 141-145 Điện Biên Phủ, P.15, Q. Bình Thạnh
Thứ Ba
16-01-2024
Tổng kết môn học service-learning - Môn Quan hệ công chúng trong marketing, Khoa Marketing
  14:30 ngày 16/1/2024
  Cơ sở 141-145 Điện Biên Phủ, P.15, Q. Bình Thạnh
Thứ Sáu
12-01-2024
Tổng kết môn học service-learning - Môn Phương pháp Nghiên cứu kinh doanh, Khoa Quản trị kinh doanh
  18:30 ngày 12/1/2024
  P. A13.05, Cơ sở 141 Điện Biên Phủ, P.15, Q. Bình Thạnh
Thứ Năm
11-01-2024
Tổng kết môn học service-learning - Môn Human Engaging, Viện quốc tế
  15h30 - 17h, thứ 5 ngày 11/1/2024
  Cơ sở 141-145 Điện Biên Phủ, P.15, Q. Bình Thạnh
Thứ Năm
11-01-2024
Tổng kết môn học service-learning - Môn Xây dựng quảng bá thương hiệu, Khoa QHCC-TT
  10:00 - 11:00. ngày 11/1/2024
  A.11.07 - Cơ sở 141-145 Điện Biên Phủ, P.15, Q. Bình Thạnh
Thứ Năm
11-01-2024
Tiếp đón 40 trường Đại học Indonesia và Malaysia tìm hiểu hoạt động Service-Learning
  15h30 - 17h, thứ 5 ngày 11/1/2024
  Hội trường Liberty - Cơ sở 141-145 Điện Biên Phủ, P.15, Q. Bình Thạnh
Thứ Ba
24-10-2023
Sự kiện "Tốt gỗ hay tốt nước sơn"
  Từ 8:30 - 16:00 ngày 24/10/2023
  Sảnh và Hội trường tầng 15, Cơ sở 141 Điện Biên Phủ
Thứ Bảy
30-09-2023
  9:00 - 11:30
  Hội trường 276 Điện Biên Phủ, Phường 17,Quận Bình Thạnh, Tp.HCM
Thứ Sáu
29-09-2023
  14:00 - 18:00, ngày 29/9/2023
  141 - 145 Điện Biên Phủ, Phường 15, Quận Bình Thạnh