LỊCH SỰ KIỆN
Thứ Ba
23-05-2023
  15g00 - 17g00, ngày 23/05/2023
  Sảnh tầng 15, Cơ sở 141 - 145 Điện Biên Phủ, Phường 15, Quận Bình Thạnh
Thứ Ba
04-04-2023
  Thứ ba, 11/4/2023, Từ 9g00 - 11g30
  Hội trường Liberty, Tầng 15, Cơ sở 141 - 145 Điện Biên Phủ
Thứ Hai
27-03-2023
Báo cáo môn học lồng ghép service-learning - Môn Quản trị thương hiệu
  Thứ Hai, 27/03/2023
  Phòng A-08.06, UEF cơ sở 141 Điện Biên Phủ
Thứ Ba
21-03-2023
  Thứ ba, 21/03/2023
  Phòng A-10.06, UEF cơ sở 141 Điện Biên Phủ
Thứ Bảy
18-03-2023
  Thứ bảy, 18/03/2023
  Hội trường 276 Điện Biên Phủ
Thứ Năm
16-03-2023
  Thứ năm, 16/3/2023
  Online trên nền tảng zoom hoặc livestream trên facebook
Thứ Ba
14-03-2023
  Thứ ba, 14/03/2023
  Tầng 15, cơ sở 141 Điện Biên Phủ
Thứ Bảy
01-10-2022
  31-10-2022
  Phòng họp tầng 6, Trụ sở 141 Điện Biên Phủ
Thứ Tư
30-03-2022
Tập huấn Cuộc thi 7 tuần sáng tạo Xanh
  15:00 - 17:00
  Phòng họp tầng 6, Trụ sở 141 Điện Biên Phủ
Thứ Sáu
25-02-2022
Buổi tổng kết Học kỳ I: In the VUCA World
  25-02-2022 (08:00 - 11:30)
  Tầng 15, 141 Điện Biên Phủ
Thứ Bảy
15-01-2022
Tổng kết hoạt động kết nối cộng đồng HK I (năm học 2021 - 2022)
  09:00 - 11:30
  Online
Thứ Tư
24-11-2021
Tổng kết các môn học Kết nối cộng đồng học kỳ 1B năm học 2021 - 2022
  09:00 - 10:00