Danh sách dự án Service-Learning
Nội dung: sinh viên thông qua hoạt động vui chơi để hướng dẫn cho trẻ những kỹ năng sống, các giá trị tốt đẹp, đồng thời giúp...
Nội dung: Sinh viên UEF trong Chương trình Thành công với lòng thấu cảm được tập huấn và định hướng để thực hiện các cuộc nói...
Nội dung: Sinh viên UEF được tập huấn và định hướng để có thể hướng dẫn cho 12 học sinh của Dự án Cầu Hàn các kỹ năng tài...
Nếu bạn muốn trở thành một con người với ý nghĩa trọn vẹn nhất, chia sẻ các giá trị chung của con người, hãy tìm hiểu và đăng...
Sáng ngày 3/6 vừa qua, Trung tâm Service-Learning UEF đã đón tiếp đoàn sinh viên đến từ Đại học Nam Florida – Hoa Kỳ (University of South...
Vừa qua, dự án “Viết tin và làm video truyền thông cho tiệm bánh Happy Sun” đã chính thức hoàn thành. Đây là hoạt động lồng ghép...
Sinh viên UEF được tập huấn và định hướng để có thể làm việc cùng với 4 sinh viên Đại học Kiến trúc TP HCM thuộc Quỹ Học...
Sinh viên học phần Tin - Viết tin của khoa TT - CNTT đăng ký vào dự án UEF viết tin bài và sản xuất video truyền thông cho tiệm bánh...
Đây là dự án nhằm tìm kiếm và phát triển những lãnh đạo sinh viên UEF, những người có thể tạo nên phong trào và văn hóa hướng...
Tài chính và quản lý tài chính là một trong những thế mạnh của sinh viên UEF. Ở dự án này sinh viên UEF sẽ tham gia lập kế hoạch và...