Danh sách dự án Service-Learning

Dự án "Trang trí và gây quỹ làm dụng cụ học tập cho Trường mầm non xã hội - Trung tâm Bình Triệu"

04/12/2018

Sinh viên UEF được tập huấn và định hướng để có thể làm việc cùng với 4 sinh viên Đại học Kiến trúc TP HCM thuộc Quỹ Học bổng Huỳnh Tấn Phát để trang trí sân chơi và làm dụng cụ học tập cho trẻ em thuộc trường mầm non xã hội Bình Triệu - trực thuộc Trung tâm Bình Triệu (trực thuộc tổ chức Bạn Trẻ Em Đường Phố - FFSC).

Mục tiêu phục vụ cộng đồng: 
  • Trang trí sân chơi (vẽ) cho trường mầm non Bình Triệu
  • Gây quỹ nhằm cung cấp dụng cụ học tập cho 2 phòng học của trường mầm non theo khả năng gây quỹ và thi công của sinh viên
  • Quảng bá thêm cho hoạt động của trung tâm trong quá trình gây quỹ và truyền thông.
Mục tiêu học tập của sinh viên UEF:
  • Sinh viên UEF tham gia dự án có cơ hội áp dụng kiến thức chuyên môn tài chính và marketing vào việc xây dựng và điều phối dự án, lập kế hoạch và tổ chức các hoạt động gây quỹ thành công.
  • Sinh viên UEF được có môi trường phát huy kỹ năng làm việc thực tế bao gồm: kỹ năng lãnh đạo, lập kế hoạch và giám sát hoạt động cộng đồng cụ thể; kỹ năng giao tiếp và kỹ năng truyền thông gây quỹ; hợp tác với một nhóm SV trường bạn trong hoạt động dự án
  • Sinh viên có hiểu biết về nhóm cộng đồng yếu thế và phát triển mức độ thông minh cảm xúc, kỹ năng giải quyết vấn đề trong việc tương tác với các bên liên quan dự án (sinh viên trường bạn, doanh nghiệp, đối tác cộng đồng…).
Yêu cầu đối với sinh viên tham gia:
  • Yêu thích các hoạt động cộng đồng.
  • Tự tin, có khả năng trình bày lưu loát.
  • Có tinh thần kỷ luật, làm việc tập thể, ham học hỏi.
  • Cam kết tham gia trên 80% hoạt động dự án.

 
TIN LIÊN QUAN