Phản hồi của sinh viên
Sinh viên cần điền thông tin đầy đủ và chính xác. Khuyến khích sử dụng email uef khi đăng ký tham gia
Là gương mặt quen thuộc trong các hoạt động Đoàn, Hội, phong trào của Nhà trường, cô bạn này luôn xuất hiện với tâm thế người tiên phong để dẫn dắt, lan tỏa những giá trị tốt đẹp đến cộng đồng.
Tham gia cuộc thi “Sinh viên UEF - Những câu chuyện đẹp”, cô bạn Trịnh Thị Vy Phương đã xuất sắc giành nhất và vượt qua vòng phòng vấn để đạt suất học bổng “Summer Academy on Intercultural...
Cảm nhận của sinh viên tham gia dự án "Những chiếc lọ thông minh" dạy kỹ năng tài chính cho trẻ em tại Trung tâm Bình An (FFSC)
Cảm nhận của sinh viên tham gia dự án "Link to the Future - Kỹ năng tài chính tại Trường tình thương Tân Sơn Nhì"
Cảm nhận của sinh viên tham gia dự án "Link to the Future - Hướng nghiệp tại Làng SOS TP. HCM"