Nhà tài trợ
​Trung tâm Nghiên cứu Phát triển Bền vững (CSDS) là một tổ chức phi chính phủ Việt Nam tập trung vào các hoạt động phát triển thanh niên, các hoạt động phát triển cộng...
Irish Aid là chương trình viện trợ quốc tế của Chính phủ Ireland, do Bộ Ngoại giao và Thương mại Ireland quản lý, đại diện cho nhân dân Ireland hoạt động trên toàn cầu...
Quỹ hỗ trợ giáo dục NTS được thành lập vào tháng 06/2008 và được quản lý bởi Công ty TNHH Bảo mật Nam Trường Sơn - Kaspersky với mục đích phát triển giáo dục và khuyến...
Nhãn hàng LIME ORANGE đã bắt đầu chương trình có tên gọi BEAUTIFUL WORLD PROJECT để thực hiện nguồn quỹ từ việc kinh doanh sản phẩm và sử dụng nguồn này để chung tay...
Lotte Co., Ltd. là một tập đoàn đa quốc gia về thực phẩm, mua sắm và giải trí có trụ sở tại Hàn Quốc và Nhật Bản.
Công ty tư nhân chuyên nghiên cứu và sản xuất các sản phẩm gạch, ngói nghệ thuật, các loại vật liệu xậy dựng không nung