Nhà tài trợ
Quỹ hỗ trợ giáo dục NTS được thành lập vào tháng 06/2008 và được quản lý bởi Công ty TNHH Bảo mật Nam Trường Sơn - Kaspersky với mục đích phát triển giáo dục và khuyến học cho học sinh nghèo hiếu...
Nhãn hàng LIME ORANGE đã bắt đầu chương trình có tên gọi BEAUTIFUL WORLD PROJECT để thực hiện nguồn quỹ từ việc kinh doanh sản phẩm và sử dụng nguồn này để chung tay thực hiện dự án từ thiện.
Lotte Co., Ltd. là một tập đoàn đa quốc gia về thực phẩm, mua sắm và giải trí có trụ sở tại Hàn Quốc và Nhật Bản.
Công ty tư nhân chuyên nghiên cứu và sản xuất các sản phẩm gạch, ngói nghệ thuật, các loại vật liệu xậy dựng không nung