Môn học gắn kết cộng đồng
Trong bối cảnh môi trường truyền thông ngày càng phát triển và đa dạng, việc xây dựng một chiến lược truyền thông hiệu quả là vô cùng quan trọng. Trên cơ sở đó, vào...
Ngày 05/07/2023, các bạn sinh viên môn học service-learning “Thiết kế hệ thống nhận diện thương hiệu” và môn “Truyền thông tích hợp (IMC)” thuộc khoa Marketing Trường...
Chương trình Cái Mơn điểm hẹn với chủ đề Sắc hương Chợ Lách - Tinh túy Bến Tre được tổ chức vào ngày 24-25/6 vừa qua tại Huyện Chợ Lách Tỉnh Bến Tre là cột mốc quan...
Chiều ngày 27/03, các bạn sinh viên môn Quản trị thương hiệu đã có buổi báo cáo tổng kết môn học lồng ghép cộng đồng Quản trị thương hiệu. Trong học phần này, sinh...
Vào 2 ngày 10 và 11/11, hơn 60 sinh viên khoa Quản trị kinh doanh UEF tham gia 2 môn học gắn kết cộng đồng là Direct Marketing và Quản trị thương hiệu đã có những buổi...
Tiếp nối sứ mệnh thúc đẩy học tập gắn với phục vụ cộng đồng, trong học kỳ 2B năm học 2021 - 2022, Trung tâm Kết nối cộng đồng (TT.KNCĐ) trường Đại học Kinh tế - Tài...
Trên cả nước nói chung và tại Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) nói riêng, ngành du lịch đã và đang từng bước vượt qua những trở ngại, khó khăn mà đại dịch COVID-19 để...
Vào tuần cuối học kỳ 1B vừa qua (14/1), các bạn sinh viên UEF tham gia môn học Mạng xã hội - Truyền thông tương tác đã hoàn thành các hoạt động học tập gắn kết phục vụ...
Vào 2 ngày 10 và 11/11, hơn 90 sinh viên UEF Khoa Quản trị kinh doanh tham gia 3 môn học gắn kết cộng đồng là Direct Marketing và Quản trị thương hiệuđã có những buổi...
Môn học gắn kết phục vụ cộng đồng là một trong những nét đặc trưng trong các hoạt động tạo tác động xã hội của UEF. Vừa qua trong học kỳ 1B, các bạn sinh viên Khoa...