Môn học gắn kết cộng đồng
Tiếp nối sứ mệnh thúc đẩy học tập gắn với phục vụ cộng đồng, trong học kỳ 2B năm học 2021 - 2022, Trung tâm Kết nối cộng đồng (TT.KNCĐ) trường Đại học Kinh tế - Tài...
Trên cả nước nói chung và tại Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) nói riêng, ngành du lịch đã và đang từng bước vượt qua những trở ngại, khó khăn mà đại dịch COVID-19 để...
Vào tuần cuối học kỳ 1B vừa qua (14/1), các bạn sinh viên UEF tham gia môn học Mạng xã hội - Truyền thông tương tác đã hoàn thành các hoạt động học tập gắn kết phục vụ...
Vào 2 ngày 10 và 11/11, hơn 90 sinh viên UEF Khoa Quản trị kinh doanh tham gia 3 môn học gắn kết cộng đồng là Direct Marketing và Quản trị thương hiệuđã có những buổi...
Môn học gắn kết phục vụ cộng đồng là một trong những nét đặc trưng trong các hoạt động tạo tác động xã hội của UEF. Vừa qua trong học kỳ 1B, các bạn sinh viên Khoa...
Vừa qua, Trung tâm Kết nối cộng đồng UEF đã tiếp nhận 7 môn học có tính gắn kết cộng đồng. Điều này góp phần khẳng định vai trò của Trung tâm trong việc kết nối sinh...
Chiều 27/11 vừa qua, các bạn sinh viên Nhà UEF, đặc biệt là sinh viên thuộc 7 lớp Logistics và quản lý chuỗi cung ứng - Khoa Kinh tế đã có cơ hội tim hiểu về xu hướng...
Tối 19/11, hai nhóm sinh viên UEF tham gia môn học gắn kết cộng đồng "Phương pháp nghiên cứu trong kinh doanh" do ThS. Tăng Mỹ Sang - Phó Trưởng khoa Tài chính -...
Trong học kỳ 1B năm học 2021 - 2022, nhiều môn học gắn kết cộng đồng đã được triển khai và hoàn thành mục tiêu phục vụ. Vừa qua, môn học Phương pháp nghiên cứu trong...
Lấy Hồng Hạc làm biểu tượng chính, chương trình "Đôi chân Hồng Hạc" với thông điệp nhân văn "Cuộc đời mỗi người là một câu chuyện muôn màu muôn vẻ và có những giá trị...