Nhu cầu cộng đồng
Service-Learning là hoạt động học tập được tính điểm, phối hợp những hướng dẫn học thuật và việc phục vụ giải quyết các nhu cầu thực tế của cộng đồng. Hoạt động Service-Learning phổ biến ở nhiều...
Nhóm Niềm Tin hoạt động phi lợi nhuận từ tháng 09/2015 với mong muốn hỗ trợ phụ huynh chăm sóc trẻ khuyết tật và trẻ có hoàn cảnh khó khăn. Tổ chức hỗ trợ về giáo dục cho trẻ em bị ảnh hưởng rối...
Hiện nay, Việt Nam có rất ít thông tin về mức độ và bản chất của bạo lực gia đình đối với phụ nữ khuyết tật. Điều này dẫn đến tình trạng bạo lực với nhóm phụ nữ khuyết tật gia tăng và không được...
Một trong các hoạt động nghề của Happy Sun là làm đồ thủ công, mỹ nghệ (xâu hạt cườm, tranh giấy cuộn…), và các em chứng tỏ được kỹ năng rất khéo léo trong công việc này. Tuy nhiên
Trường tiểu học Thanh Sơn, Ấp Sóc Chà B, xã Thanh Sơn, Huyện Trà Cú, Tình Trà Vinh hiện là trường học chính quy cho 549 em học sinh, đa số là dân tộc Khmer nghèo. Tỉnh, huyện, xã đều thuộc diện...
Trung tâm Nghiên cứu Giáo dục Người khiếm thính (CED) lựa chọn hướng tiếp cận hỗ trợ người khiếm thính bằng phương pháp nhìn khẩu hình, tức là người khiếm thính sẽ nhìn khẩu hình kết hợp với máy...
Qua 7 năm hoạt động với đa dạng dịch vụ nhưng chưa xác định được trọng tâm đồng thời có sự sụt giảm về thu nhập, do đó CED rất cần được tư vấn phân tích về tài chính và chiến lược hoạt động nhằm...
Trung tâm CED hiện đang làm việc với khoảng 25 em học sinh khiếm thính, trong đó có độ tuổi từ 12-20. Các em khiếm thính hầu như không có cơ hội tiếp xúc với các kỹ năng quản lý tài chính để phục...
Ngoài hoạt động dạy học, FFSC cũng cung cấp các kỹ năng xã hội cho các em, đặc biệt là các em lớp 5 sẽ ra trường. Vào dịp hè, FFSC tổ chức cho các em lớp 5 có một kỳ trại hè ở biển để các em gắn...
(Lớp Tin và Viết Tin của Khoa Truyền thông - CNTT đã nhận lồng ghép vào môn học) Trung tâm Khiếm thị Nhật Hồng là trường nuôi dạy trẻ khiếm thị, đặc biệt là trẻ mồ côi và khiếm thị đa tật. Ngoài...