Nhu cầu cộng đồng

Nhu cầu dạy kỹ năng tài chính cho trẻ em khiếm thính

07/11/2018
Tổ chức cộng đồng: Trung tâm Nghiên cứu Giáo dục Người khiếm thính (CED) thành lập vào 15/4/2011, là doanh nghiệp xã hội đầu tiên tại Việt Nam do người khiếm thính thành lập và phục vụ vì người khiếm thính CED mang một sứ mệnh giúp người đồng cảnh khiếm thính trên bước đường hòa nhập xã hội, xây dựng hình ảnh tích cực về cộng đồng khiếm thính và là cầu nối gắn kết người nghe bình thường và người khiếm thính lại với nhau. Với sứ mệnh đó, CED đã và đang mở nhiều lớp học như ngôn ngữ ký hiệu, dạy văn hóa cho người khiếm thính không biết chữ, dạy tiếng Anh cho người khiếm thính chuẩn bị định cư dành cho người khiếm thính, gia đình người khiếm thính và những ai quan tâm. Bên cạnh đó, CED cũng hỗ trợ tư vấn việc làm và hướng nghiệp cho các em khiếm thính, hỗ trợ máy trợ thính để các em hòa nhập với cộng đồng trong các công tác xã hội.

Nhu cầu cộng đồng: Trung tâm hiện đang làm việc với khoảng 25 em học sinh khiếm thính, trong đó có độ tuổi từ 12-20. Các em khiếm thính hầu như không có cơ hội tiếp xúc với các kỹ năng quản lý tài chính để phục vụ cuộc sống của mình. Đối với những em lớn đi làm có thu nhập, nhu cầu về kỹ năng này rất lớn. Trung tâm không có nhân sự thực hiện việc tập huấn này. Trung tâm sẽ cung cấp phiên dịch ngôn ngữ ký hiệu khi diễn ra tập huấn.
TIN LIÊN QUAN