Nhu cầu cộng đồng

Nhu cầu sản xuất video cho dự án “Phụ nữ khuyết tật lên tiếng”

21/11/2018Hiện nay, Việt Nam có rất ít thông tin về mức độ và bản chất của bạo lực gia đình đối với phụ nữ khuyết tật. Điều này dẫn đến tình trạng bạo lực với nhóm phụ nữ khuyết tật gia tăng và không được can thiệp. Các tổ chức hội đoàn phụ nữ không có thông tin để có thể hỗ trợ những phụ nữ này. Dự án "Phụ nữ khuyết tật lên tiếng" nhằm xây dựng 1 video clip nhận diện các hình thức bạo lực gia đình cản trở phụ nữ khuyết tật tham gia đầy đủ các hoạt động xã hội, từ đó giúp xã hội chung tay giải quyết vấn đề này.

Xem chi tiết

TIN LIÊN QUAN