Giới thiệu

Nhân viên, cộng tác viên

22/03/2018

 BAN GIÁM ĐỐC TRUNG TÂM
 

TS Nhan Cẩm Trí
Phó Hiệu trưởng
Email: trinc@uef.edu.vn
ThS Bùi Quang Đông
Trưởng Phòng CTSV
Email: dongbq@uef.edu.vn
Trần Thị Mỹ Phượng
Phó giám đốc TT.KNCĐ
Email: phuongttm@uef.edu.vn


NHÂN VIÊN 

 

Huỳnh Kim Phụng
Điều phối dự án
Email: phunghk@uef.edu.vn
Nguyễn Dũng Hùng Anh
Nguyên Điều phối truyền thông
Email: anhndh@uef.edu.vn
Đinh Nguyễn Thiên Ân
Nguyên Giám đốc TT.KNCĐ
Email: andnt@uef.edu.vn
 

 


CỘNG TÁC VIÊN

 
   


 

 


 
 

 

 
TIN LIÊN QUAN