Giới thiệu

Nhân viên, cộng tác viên

22/03/2018

 BAN GIÁM ĐỐC TRUNG TÂM
 

TS Nhan Cẩm Trí
Phó Hiệu trưởng
Email: trinc@uef.edu.vn
ThS Bùi Quang Đông
Trưởng Phòng CTSV
Email: dongbq@uef.edu.vn
Đinh Nguyễn Thiên Ân
Giám đốc TT.KNCĐ
Email: andnt@uef.edu.vn


NHÂN VIÊN

 
Huỳnh Kim Phụng
Điều phối dự án
Email: phunghk@uef.edu.vn
Trần Thị Mỹ Phượng
Điều phối dự án
Email: phuongttm@uef.edu.vn
Nguyễn Dũng Hùng Anh
Nguyên Nhân viên truyền thông
Email: anhndh@uef.edu.vnCỘNG TÁC VIÊN

TEAM MARCOM

TEAM EVENT
 
 
 TEAM FUNDRAISING
 

 

TIN LIÊN QUAN