Nhu cầu cộng đồng

Nhu cầu truyền thông cho nhóm Niềm Tin

26/11/2018
Tổ chức cộng đồng: Nhóm Niềm Tin hoạt động phi lợi nhuận từ tháng 09/2015 với mong muốn hỗ trợ phụ huynh chăm sóc trẻ khuyết tật và trẻ có hoàn cảnh khó khăn. Tổ chức hỗ trợ về giáo dục cho trẻ em bị ảnh hưởng rối loạn não bộ, khiếm thính, down, bại não. Các hoạt động của nhóm gồm:
Hỗ trợ phụ huynh: Chia sẻ kiến thức trực tuyến, Tư vấn trực tiếp miễn phí, Hội thảo, tập huấn, hỗ trợ sinh kế Hỗ trợ trẻ: Tập vật lý trị liệu, giáo dục văn hóa và kỹ năng sống, hướng nghiệp, cung cấp thiết bị cần thiết
Truyền thông cộng đồng: Gợi mở góc nhìn tích cực, công bằng và nhân văn để trẻ và gia đình tự tin hòa nhập cộng đồng chung; hiện có 20 em đang nhận hỗ trợ;
Nhu cầu cộng đồng: Nhóm Niềm Tin hiện đã có Fanpage và website nhưng không có nhân lực cập nhật tin bài cho hoạt động của nhóm.
TIN LIÊN QUAN