Nhu cầu cộng đồng

Nhu cầu sản xuất video hướng dẫn giao tiếp với người khiếm thính

07/11/2018
Tổ chức cộng đồng: Trung tâm Nghiên cứu Giáo dục Người khiếm thính (CED) thành lập vào 15/4/2011, là doanh nghiệp xã hội đầu tiên tại Việt Nam do người
khiếm thính thành lập và phục vụ vì người khiếm thính CED mang một sứ mệnh giúp người đồng cảnh khiếm thính trên bước đường hòa nhập xã hội, xây dựng hình
ảnh tích cực về cộng đồng khiếm thính và là cầu nối gắn kết người nghe bình thường và người khiếm thính lại với nhau. Với sứ mệnh đó, CED đã và đang mở nhiều
lớp học như ngôn ngữ ký hiệu, dạy văn hóa cho người khiếm thính không biết chữ, dạy tiếng Anh cho người khiếm thính chuẩn bị định cư, gia đình người khiếm
thính và những ai quan tâm. Bên cạnh đó, CED cũng hỗ trợ tư vấn việc làm và hướng nghiệp cho các em khiếm thính, hỗ trợ máy trợ thính để các em hòa nhập
với cộng đồng trong các công tác xã hội.

Nhu cầu cộng đồng: Trung tâm CED lựa chọn hướng tiếp cận hỗ trợ người khiếm thính bằng phương pháp nhìn khẩu hình, tức là người khiếm thính sẽ nhìn khẩu hình kết hợp với máy trợ thính để hiểu nội dung trò chuyện. Để giúp người bình thường hỗ trợ cho người khiếm thính khi giao tiếp, CED rất cần các video minh họa hướng dẫn việc giao tiếp này để thuận tiện hơn cho các bên.
Xem chi tiết
TIN LIÊN QUAN