Nhu cầu cộng đồng

Phân tích tài chính và tư vấn chiến lược cho Trung tâm Giáo dục người khiếm thính

07/11/2018
Tổ chức cộng đồng: Trung tâm Nghiên cứu Giáo dục Người khiếm thính (CED) thành lập vào 15/4/2011, là doanh nghiệp xã hội đầu tiên tại Việt Nam do người khiếm thính thành lập và phục vụ vì người khiếm thính CED mang một sứ mệnh giúp người đồng cảnh khiếm thính trên bước đường hòa nhập xã hội, xây dựng hình ảnh
tích cực về cộng đồng khiếm thính và là cầu nối gắn kết người nghe bình thường và người khiếm thính lại với nhau. Với sứ mệnh đó, CED đã và đang mở nhiều lớp học như ngôn ngữ ký hiệu, dạy văn hóa cho người khiếm thính không biết chữ, dạy tiếng Anh cho người khiếm thính chuẩn bị định cư, gia đình người khiếm thính và những ai
quan tâm. Bên cạnh đó, CED cũng hỗ trợ tư vấn việc làm và hướng nghiệp cho các em khiếm thính, hỗ trợ máy trợ thính để các em hòa nhập với cộng đồng trong các công tác xã hội.

Nhu cầu cộng đồng: Qua 7 năm hoạt động với đa dạng dịch vụ nhưng chưa xác định được trọng tâm đồng thời có sự sụt giảm về thu nhập, do đó CED rất cần được tư vấn phân tích về tài chính và chiến lược hoạt động nhằm phát triển bền vững hơn trong tương lai để hỗ trợ thêm nhiều người khiếm thính. Đây là lần đầu tiên CED thực hiện hoạt động này vì nhân sự của trung tâm cũng không có chuyên môn trong công tác này.
TIN LIÊN QUAN