Nhu cầu cộng đồng

Nhu cầu xây lớp học cho trường tiểu học Thanh Sơn - Trà Vinh

15/11/2018
Giới thiệu: Trường tiểu học Thanh Sơn, Ấp Sóc Chà B, xã Thanh Sơn, Huyện Trà Cú, Tình Trà Vinh hiện là trường học chính quy cho 549 em học sinh, đa số là dân tộc Khmer nghèo. Tỉnh, huyện, xã đều thuộc diện nghèo của cả nước. 
Nhu cầu: Trường có hơn 10 lớp học đã xuống cấp, 2 phòng tạm và cơ sở vật chất không đáp ứng việc học 2 ca/ngày nên một lớp sĩ số thường gần 50 em, vượt quy định chung (35 em/lớp). Trường rất cần hỗ trợ để thêm lớp học cho các em để giảm sĩ sổ lớp và giảm tải cho giáo viên. Vì các em học sinh thuộc vùng sâu vùng xa nên ít có cơ hội được hướng dẫn thêm các kỹ năng xã hội khác như tiếng Anh, chăm sóc vệ sinh cá nhân, giáo dục giới tính. Do đó ngoài việc xây dựng cơ sở vật chất, trường cũng cần có thêm hỗ trợ về kỹ năng cho học sinh.
TIN LIÊN QUAN