Nhà tài trợ

Quỹ hỗ trợ giáo dục NTS

10/11/2019
Quỹ hỗ trợ giáo dục NTS được thành lập vào tháng 06/2008 và được quản lý bởi Công ty TNHH Bảo mật Nam Trường Sơn - Kaspersky với mục đích phát triển giáo dục và khuyến học cho học sinh nghèo hiếu học tại Việt Nam. NTS hoạt động với phương châm phát triển bền vững vì lợi ích cộng đồng. Với mỗi sản phẩm Kaspersky được người dùng mua sử dụng, NTS cam kết sẽ trích 3.000đ/sản phẩm vào quỹ này.

Các dự án tài trợ:
- Chương trình Thành công với lòng thấu cảm 2019;
- Chương trình Thành công với lòng thấu cảm 2020;
 
TIN LIÊN QUAN