Danh sách dự án Service-Learning

Dự án "Tiền không mọc trên cây"

19/09/2019Nội dung:
Sinh viên UEF được tập huấn và định hướng để có thể hướng dẫn cho 12 học sinh của Dự án Cầu Hàn các kỹ năng tài chính cơ bản thông qua các bài học liên kết với thực tế cuộc sống, các trò chơi và thảo luận sinh động.

Mục tiêu phục vụ cộng đồng:

  • Trẻ em có hoàn cảnh khó khăn học ở Dự án cầu Hàn (Quận 7) hiểu được khái niệm quản lý tài chính cá nhân cơ bản bao gồm: Kỹ năng lập kế hoạch và quản lý tiền tiêu; Hành vi tiêu tiền có trách nhiệm; Các lựa chọn tiết kiệm cơ bản; Kỹ năng mua sắm thông minh, có so sánh và chọn lựa. 
  • Trẻ em thông qua 10 buổi học tập bằng các trò chơi, câu chuyện, thảo luận tình huống, tổ chức hội chợ - được tương tác với sinh viên UEF và học cách làm việc nhóm, giao tiếp nhóm và diễn đạt các thông tin về bản thân.
  • Trẻ được tăng cường trách nhiệm công dân thông qua chương trình.

Mục tiêu học tập của sinh viên UEF:

  • Sinh viên UEF tham gia dự án có cơ hội áp dụng kiến thức chuyên môn tài chính vào việc hướng dẫn các kỹ năng cơ bản và thực tế cho một nhóm cộng đồng đặc biệt. 
  • Sinh viên UEF học được cách dạy học có sự tham gia của người học, biết cách diễn đạt các khái niệm chuyên môn nghề nghiệp tài chính cho một nhóm đối tượng đặc biệt một cách thú vị và dễ hiểu nhất.
  • Sinh viên UEF có môi trường phát huy kỹ năng làm việc thực tế bao gồm: kỹ năng lãnh đạo, lập kế hoạch và giám sát hoạt động cộng đồng cụ thể; kỹ năng làm việc với nhiều đối tượng khác nhau (trẻ em mồ côi, giáo dục viên, phụ huynh…); có hiểu biết về nhóm cộng đồng yếu thế và phát triển cảm xúc xã hội trong việc tương tác với con người.

Quyền lợi sinh viên khi tham gia dự án:

  • Được tham gia tập huấn kỹ năng dẫn giảng, kỹ năng làm việc nhóm, kỹ năng giao tiếp và làm việc với trẻ cùng các chuyên gia.
  • Có cơ hội tìm hiểu về cuộc sống của các em trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, con em của các gia đình nhập cư từ đó nâng cao nhận thức xã hội, trách nhiệm xã hội.
  • Tăng cường kỹ năng sử dụng từ ngữ thông qua viết bài truyền thông và giao tiếp cùng trẻ.
  • Được cấp giấy chứng nhận phục vụ cộng đồng của Trung tâm Service-Learning.
Thời gian hoạt động: từ tháng 10 đến tháng 11/2019

 

TIN LIÊN QUAN